Úmysly

Pondelok

15:00 † Margaréta Lenčéšová – pohrebná | Močenok - HC
18:30 † Ján a Katarína, † z rodiny Dičerovej | Močenok

Utorok

17:30 † František a Bernadeta Dúcoví (M) | Horná Kráľová
18:30 † Jozef Lenčéš | Močenok

Streda

07:00 † Žigmund a Anna, syn Ján | Močenok
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS

Štvrtok

17:30 † Emil a Eduard Straniak | Horná Kráľová
18:30 † Gejza a Mária Blehoví, rodičia z oboch strán | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:30 † Beáta Lenčéšová | Horná Kráľová
18:30 † spolužiaci z 8A a 9C triedy | Močenok

Sobota

07:00 † Terézia Reháková, rodičia z oboch strán | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
11:00 Krsty | Močenok
15:00 Sobáš Vladimír a Lucia | Močenok
18:30 † Ján a Terézia Mikuloví, syn Viktor | Močenok

Nedeľa

07:00 † Mária a Viktor, súrodenci Anna a Viktor, syn Miloš | Močenok
08:30 † Martin Šoka | Horná Kráľová
09:30 † Ľudovít Szoke (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farníkov | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok: Féria
Utorok: Ľ. spomienka sv. Jána XIII., pápeža
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Spomienka sv. Terézie od Ježiša, (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi 
Nedeľa: 29. nedeľa v Cezročnom období 

 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

FARSKÉ OZNAMY:

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK:  č. d.: 1805 – 2150 (ul. Dekana Dúbravického, dekana Sčasného, Párovce, Pod Kalváriou,

                                                       Balajka) v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  180 – 200, v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE:         

Horná Kráľová   

13.30 hod. (M), 14.30 hod.

Močenok          

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie k Panne Márii

 

sobotu 8.10. 2022 pozývame na moderovanú adoráciu, ktorá bude po skončení večernej sv. omše v kostole v Močenku.

 

Rodina je viac v spolupráci s farnosťou, obcou a klubom historických modelárov Vás pozývajú na tradičnú Šarkaniádu v nedeľu 9.10.2022 od 15.00 hod. na Síkoch v Močenku.

 

Od soboty 1.10.2022 začína mesiac október, ktorý je mariánskym mesiacom a ružencovým mesiacom. Srdečne Vás všetkých pozývame k modlitbe posvätného ruženca pred každou sv. omšou a v nedeľu i pred nedeľnými litániami. Taktiež Vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca aj v našich rodinách. S modlitbou ruženca v tomto mesiaci sú spojené aj úplné odpustky v tomto mesiaci.

Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu:

  1. Ktorý sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu
  2. Ktorý sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší Veľkňaz, veriaci sa môže k tejto modlitbe pripojiť aj prostredníctvom televízneho, alebo rozhlasového prenosu. V ostatných prípadoch sa udeľuje čiastočný odpustok.
  3. Stačí recitovanie jednej tretiny, čiže 5 desiatkov, je ich potrebné recitovať súvisle
  4. Pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách
  5. Pri verejnom recitovaní je potrebné vyslovovať tajomstvá podľa schváleného miestneho zvyku, avšak pri súkromnom recitovaní stačí, keď veriaci k slovnej modlitbe pripája rozjímanie o tajomstvách.

 

pondelok, štvrtok a v nedeľu sa budú predmodlievať posvätný ruženec v kostole členovia Združenia Zázračnej medaily. Prosíme, aby tí ktorí sa chcú modliť prišli 45 min. pred začiatkom sv. omše pre tajomstvá ktoré sa budú modliť. V utorok sa budú modliť muži a v piatok deti.

 

Poprosíme, aby ste tí ktorí chcete odoberať aj na budúci rok časopisy zaplatili predplatné u pani kostolníčky: Rodina Nepoškvrnenej 5 Eur, Posol 11 Eur, Hlasy z domova a misií 12 Eur. Do 10.10.2022!

 

Na budúcu nedeľu 16.10 2022 sa koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým darcom, úprimne Pán Boh zaplať!

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi) (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:     Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Sviatosť manželstva si vyslúžia v sobotu 15.10.2022 o 15.30 hod. vo Farskom kostole v Močenku

Vladimír Kováčik  a Lucia Packová.

Kto by vedel o nejakej manželsko – právnej prekážke nech to ohlási na Farskom úrade.

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

9. október

 

27. nedeľa

v Cezročnom období

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Vörösová

p. Balážiová

Pondelok

10. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Šuvada

Utorok

11. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Bleho

 Streda

12. október

 7.00 hod.  1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Goldbergerová

Štvrtok

13. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Lenická

p. Vörösová

Piatok

14. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

žiaci

 

Sobota

15. október

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

16. október

 

29. nedeľa

v Cezročnom období

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Šuvada

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Balážiová

K. Rábeková

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky