Úmysly

Pondelok

17:30 – + Alojz a Františka |

Utorok

06:15 – Za obrátenie, dar viery, zdravie a BP pre manžela a deti s rod. |
17:30 – Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva |

Streda

06:15 – + Veronika a Viktor |
17:30 – Za zdravie a BP pre rod. Parížekovú |

Štvrtok

06:15 – + Pavol, Mária, Pavol, Ľudmila, Amália, František a Veronika |
17:30 – Poďakovanie za 50. rokov života dcéry Ivety |

Piatok

06:15 – + Peter a Helena |
17:30 – + Hermína a Jozef |

Pondelok

07:00 – Za zosnulých farníkov |

Sobota

17:30 – + Margita, Ondrej, Alena, Jozef, Mária, Ján, Ján a Anna |

Nedeľa

07:00 – Za obrátenie a uzdravenie Štefana |
08:30 – + syn Jozef, Jozef, Milan, Veronika, Anton, Zuzana, Ján, Miroslav, starí rodičia a príbuzní |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme mladým a ostatným, ktorí pomohli. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov a prosíme o pomoc aj iných, ktorí môžu.
  • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
  • Vo štvrtok od 17:00 do 17:30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na adoráciu.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
  • Prvé sv. prijímanie 2023 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
  • Birmovka 2023 – Na birmovku sa môžu prihlásiť spolu s rodičom 14-roční a starší počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farskom úrade. Prihlasovanie potrvá do konca októbra.

Pozvánky