Úmysly

Pondelok

07:00 poďakovanie za 25 rokov manželstva a za Božiu pomoc | Františkánsky
18:30 + otec Štefan, rodičia z oboch strán a rodina | Františkánsky

Utorok

07:00 za ochranu života a rodiny podľa Božieho plánu | Františkánsky
18:30 + manžel Eduard Pavlík a otec Jozef Roman | Františkánsky

Streda

07:00 za ochranu života a rodiny podľa Božieho plánu | Františkánsky
18:30 za živých a zosnulých členov ružencového bratstva | Františkánsky

Štvrtok

07:00 za ochranu života a rodiny podľa Božieho plánu | Františkánsky
17:30 + manžel Eduard a rodina z oboch strán | Kostolište
18:30 + brat Ondrej, neter Zuzana a rodičia | Františkánsky

Piatok

07:00 poďakovanie za dar manželstva | Františkánsky
18:30 poďakovanie za 50 rokov manželstva a za zdravie a Božiu pomoc | Františkánsky

Sobota

07:00 poďakovanie za dar života a za Božiu pomoc | Františkánsky
18:30 + manžel Igor Obselka a Drahomíra Námesná | Františkánsky

Nedeľa

07:00 poďakovanie za dar manželstva a za Božiu pomoc | Františkánsky
08:00 + rodičia Ján a Anna a dcéry Vierka a Zuzana | Farský
09:00 + rodičia Alojz a Edita Michalovičoví a Július a Irena Galetoví | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + manžel Ján Csavoly a rodina | Františkánsky
18:30 + rodina Arvová a Jurkovičová | Františkánsky

Oznamy

  • Na zbierku „Boj proti hladu“ sa minulú nedeľu v Malackách vyzberalo 1.934,- € a v Kostolišti 246,- €. Celková suma 2.180,- € bola odoslaná na účet zriadený na túto zbierku. Všetkým, ktorí prispeli, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

  • Vo štvrtok je celodenná adoráciaProsíme, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

  • Vo štvrtok pozývam na stretnutie rodičov žiakov štátnych škôl, ktorí plánujú dať svoje dieťa v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie. Stretnutie bude po večernej sv. omši vo františkánskom kostole.

  • V sobotu organizujeme v spolupráci s našou Cirkevnou školou tradičnú pešiu púť do ŠaštínaZraz je o 7:45 h. pred kostolom. Púť sa končí sv. omšou o 16:30 h. v národnej Bazilike v Šaštíne. Návrat do Malaciek vlakom je o 19:00 h. Všetci ste srdečne pozvaní.


Pozvánky