Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | od 15::00 adorácia
18:00 | od 15::00 adorácia

Piatok

07:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

V našej farnosti začala príprava na prijatie sviatosti birmovania. Informácie pre birmovancov budú prostredníctvom animátorov. Nezabudnime v modlitbách na našich mladých birmovancov.

Farská charita ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky školských pomôcok. Zároveň ponúka tieto potreby tým, ktorí to potrebujú (otvorené pondelok, streda a piatok od 9:00 do 11:30).

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre dospelých. Program je určený pre dospelých, ktorí si chcú oprášiť alebo prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Pozostáva z desiatich tém, rozložených do piatich stretnutí, vždy vo štvrtok večer, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej, tiež v kostole alebo v Pastoračnom centre. Na kurz môže prísť každý, no budeme radi, ak sa dopredu prihlásite, pre prihlásených máme študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. Vyučovanie bude prebiehať od 3. novembra do 8. decembra. Podrobnejšie informácie aj prihlasovanie nájdete na stránke www.dkuza.sk

Pozývame chlapcov, ktorí by chceli miništrovať k tejto službe pre našu farnosť.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Žarec 2.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky