Úmysly

Pondelok

17:00 | Farský kostol - maď.
18:00 Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť | Farský kostol - slov.

Utorok

17:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + rodičia, súrodenci a ostatní členovania rodiny | Kostol sv. Jozefa - slov.

Streda

07:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + rodičia Marta a Ján a dcéra Marta | Farský kostol - slov.

Štvrtok

07:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + rodičia Eduard a Helena | Farský kostol - slov.

Piatok

17:00 | Farský kostol - maď.
18:00 Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva | Farský kostol - slov.

Sobota

07:00 | Farský kostol - maď.
08:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu. | Farský kostol - slov.

Nedeľa

07:00 + brat Ján s manželkou a dcérou Jankou | Kostol svätého Jezefa
08:00 | Farský kostol - maď.
Za Božie požehnanie a pomoc pre rodinu | Farský kostol - slov.
| Kostol sv. Jozefa - maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (9.10.2022)

* Príprava na sv. prijímanie

V stredu o 18:00 h. bude sv. omša za účasti detí. Počas tejto sv. omše bude v pastoračnom centre stretnutie rodičov a detí čo sa pripravujú na prijímanie.

* Manželské jubileá

V nedeľu 23.10.22 budeme spoločne oslavovať okrúhle manželské jubileá (násobky čísla 5). Prosíme manželské páry, ktoré tento rok mali/budú mať okrúhle výročie a majú záujem spoločne oslavovať a vo sv. omši si obnoviť manželské sľuby, aby sa do 18.10.22 prihlásili na fare.

* Oprava kaplnky

Do dnešného sa na opravu kaplnky P. Márie vyzbieralo 2150 eur. Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. A taktiež povzbudzujeme nových darcov.

* Prednáška o úlohe a kompetencii samospráv

Aby sme lepšie poznali ako fungujú samosprávy, aké práva a kompetencie majú župan, starosta, miestny, mestský a župný poslanci, tak Vás pozývame na prednášku na túto tému, ktorá bude v pondelok 17.10.22 od 19:00 hod v pastoračnom centre.

* Kurz Samuel

Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Rači. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 16.10.22

*Konferencia o synodalite

Dávame vám do pozornosti konferenciu o synodalite, ktorá bude 21.10.22 na teologickej fakulte. Viac info na nástenke.

 

V Bratislave, dňa 9.10.2022                               Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky