Úmysly

Pondelok

06:45 +Marek +Alena | Sabinov
18:00 ZBP rodina | Sabinov

Utorok

06:45 ZBP František | Sabinov
18:00 +František | Sabinov
18:00 + čl. RB | Jakubovany

Streda

06:45 +Anna +Jozef +Fedor | Sabinov
18:00 ZBP Anna a Pavol (5.výročie sobáša) | Sabinov
18:00 +Irena | Orkucany

Štvrtok

06:45 ZBP rodiny | Sabinov
18:00 +Daniel | Sabinov
18:00 ZBP Miroslav (50 rokov) | Jakubovany

Piatok

06:45 +Jozef +Ján +Agnesa | Sabinov
18:00 ZBP Stanislav, Martin, Stanislav | Sabinov
18:00 ZBP Gabriel s rod. | Jakubovany
17:00 +Jozef +Mária | Orkucany

Sobota

06:45 ZBP čl. RB | Sabinov
18:00 +Jozef +Mária +Vladimír | Sabinov
18:00 ZBP Ľudmila, Radovan, Patrik s rod. | Jakubovany

Nedeľa

07:30 +Anna + Daniel (1. výročie) | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP Iveta (40 rokov) | Jakubovany
09:00 ZBP a obrátenie bohuznámej rodiny | Orkucany

Oznamy

MODLITBA POSV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER Modlíme sa  v pracovných dňoch (Po-Pi) pred sv. omšou od 17.30. pod vedením kňaza. V sobotu a nedeľu sa modlí ako je zvykom počas roka.

Vo Farskom kostole sa predmodlievajú v stredu deti, v piatok mládež; v pondelok, utorok a štvrtok členovia jednotlivých spoločenstiev našej farnosti. Zapíšte sa prosím, na pripravený hárok, ktorý nájdete v sakristii.

Vo filiálnych chrámoch v pracovných dňoch aj keď v daný deň nie je sv. omša vždy o 17.30. Predmodlievajú sa členovia jednotlivých ruží podľa dohody. „Kto sa pomodlí ruženec v kostole, kaplnke, rodine či v inom zhromaždení veriacich môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky“ (porov. Enchiridion indulgentiarum). Veľmi vás povzbudzujeme k účasti na modlitbe posv. ruženca.

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok a v piatok od 16.00. do 17.15.

V Orkucanoch v piatok od 15.00 – 16.15 hod.

V Jakubovanoch v piatok od 15.30 – 17.15. hod.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Kamil Samko z Jakubovan a Kristína Lipovská z Rožkovian

Vladimír Marton zo Šarišských Michalian a Ivana Svobodová zo Sabinova

Dominik Kovalík zo Sabinova a Kristína Orjabincová z Uzovského Šalgova

 

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Pondelok

6.15-6.40

15.30 – 17.30

 

 

Utorok

6.15-6.40

15.30 – 17.30

15.30 – 17.30

 

Streda

6.15-6.40

15.30 – 17.30

 

15.30 – 17.30

Štvrtok

6.15-6.40

15.30 – 17.30

 

 

Piatok

6.15-6.40

15.00 – 17.30

 

 

 Spoveď chorých v tomto týždni Pondelok, Utorok a streda


Pozvánky