Úmysly

Pondelok

07:00 prosba o zdravie a Božiu pomoc | Františkánsky
18:30 + Titus a Anna Havlíkoví a rodičia | Františkánsky

Utorok

07:00 poďakovanie za dožitých 70 rokov a za Božiu pomoc | Františkánsky
18:30 + rodičia Augustín a Mária, starí rodičia a krstní rodičia | Františkánsky

Streda

07:00 za zdravie pre Ninu | Františkánsky
18:30 + Viera Frialová (1. výročie) | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + Ján Sekáč a rodičia | Františkánsky
17:30 + rodičia Živicoví a Kučeroví | Kostolište
18:30 + Eduard a Anna Pulmanoví a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Piatok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Annu | Františkánsky
17:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | Farský
18:30 + rodina Krajčírová | Františkánsky

Sobota

07:00 + Jarmila | Františkánsky
18:30 + Františka Norisová | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + manžel Jozef Báchor | Františkánsky
08:00 + rodičia Kuklovskí, Repiskí, brat Ladislav a starí rodičia | Farský
09:00 + rodičia Štefan a Janka Juricoví | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 poďakovanie za 50 rokov manželstva a za Božiu pomoc | Františkánsky
18:30 + Gabriela Tomanová | Františkánsky

Oznamy

 • Teraz po sv. omši môžete dobrovoľným príspevkom za medovníkové srdiečko podporiť zbierku „Boj proti hladu“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

 • Dnes je 1. nedeľa v mesiaci, popoludní od 15:00 do 18:15 h. bude adorácia.

 • Vo štvrtok je celodenná adorácia. Z dôvodu stužkovej slávnosti našich maturantov bude len do 15:30 h. Prosíme, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

 • V piatok je 1. piatok mesiaca. Spovedáme v týždni polhodinu pred sv. omšami. Okrem toho tradične:
  v Malackách: vo štvrtok od 17:30 h.
  v piatok od 16:00 h. v oboch kostoloch
  v Kostolišti: vo štvrtok hodinu pred sv. omšou – od 16:30 h.

 • Začal sa ružencový mesiac október. Povzbudzujeme k hojnejšej účasti na modlitbe sv. ruženca pred sv. omšami. Modlíme sa v týždni pred každou sv. omšou, v nedeľu pred večernou.
  Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Okrem toho treba splniť všeobecné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.


Pozvánky