Úmysly

Pondelok

06:00 † z ružencového bratstva |
18:00 † Mária a Juraj |

Utorok

06:00 Za ZBP pred Mons. Františka |

Pondelok

08:00 Na úmysel celebranta |

Utorok

18:00 Za ZBP pre r. Orlovskú |

Streda

06:00 Za komunitu SDR a ich duchovnú rod. |
18:00 † Jaroslav Babík |

Štvrtok

06:00 Ján Pavlík |
18:00 † Michal, Milan, Janka |

Piatok

06:00 † Ján, Katarína, Ján |
18:00 † Helena a Andrej |

Sobota

06:30 † Magdaléna, Jozef, Mária |
19:00 † Michal a Mária |

Nedeľa

08:00 Michal a Stanislav |
09:00 Na úmysel celebranta | GK
10:00 † Štefan |
19:00 † z rod. Mačákovej a Krempaskej |

Oznamy

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:

Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30,
18:00, sobota 19:00

BUDÚCA NEDEĽA:

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00

Gymnaziálny kostol 9:00
Bazilika na Mariánskej hore 14:30
Závada 8:00
Levočská Dolina 9:00
Humanitár 10:00

ĎALŠIE OZNAMY:
1. Dnes si na Mariánsku horu vykonajú púť pútnici z Liptovskej Tepličky. Sv.
omša bude o 14:00 sa začne modlitbou ruženca a 14:30 bude sv. omša.
2. V mesiaci október sa spoločne modlíme modlitbu posvätného ruženca
v Bazilike sv. Jakuba pondelok až piatok o 18:00, v sobotu a nedeľu o 18:40.
3. Tento týždeň máme Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pol
hodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a piatok budeme spovedať
od 17:00. Chorých navštívime v piatok od 8:00.
4. V utorok slávime spomienku sv. Františka Assiského. Keďže je to patrón
nášho cirkevného gymnázia, slávnostnú sv. omšu za účasti pedagógov
a študentov cirkevného gymnázia budeme sláviť ráno o 8:00 v Bazilike sv.
Jakuba. Predtým o 7:30 bude krátka pobožnosť a možnosť pristúpiť
k sviatosti zmierenia. Po skončení sv. omše bude v budove gymnázia
požehnaná nová maľba sv. Františka na druhom poschodí, ktorú
zrealizovali naši študenti Lukáš Labuda a Mário Hrinák. Sviatočný deň na
gymnáziu bude prebiehať v atmosfére športových aktivít a kreatívnej práce
pri vytváraní plošných a priestorových kreácií, spätých s náboženskými
motívmi a jeseňou.
5. V piatok 7. októbra je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu. Sv. omša na
Mariánskej hore o 16:00 a v Levočskej Doline o 17:00.
6. Na budúcu nedeľu si na Mariánsku horu vykonajú svoju tradičnú púť
bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Program ich
púte sa začne modlitbou posvätného ruženca o 14:00, sv. omša o 14:30.
7. Na budúcu nedeľu máme ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ RUŽENCOVEJ PANNY
MÁRIE v Levočskej Doline. Slávnostná sv. omša bude o 10:30.
8. Dávame do pozornosti žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných
škôl, študentom obidvoch levočských gymnázií z tercie a kvarty a tým
všetkým, ktorí prejavili záujem o prijatie sviatosti birmovania, že si môžu
stiahnuť prihlášku na našej webovej stránke farnostlevoca.sk, v sekcii
Birmovanie. Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať do 16. októbra
v sakristiách našich kostolov alebo na farskom úrade.
9. Informujeme, že sú k dispozícii členské podiely SSV na rok 2022. Členské
podiely si môžete vyzdvihnúť od pondelka každý deň hodinu pred večernou
sv. omšou na fare. V nedeľu od 9:00 d 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský
príspevok je 8€.
10. Kruciata oslobodenie človeka pozýva na celoslovenské sympózium, ktoré
sa uskutoční v sobotu 8.10.2022 v priestoroch kláštora minoritov.
Informácie o podujatí nájdete na výveskách našich kostolov.
11. Kňazský seminár v Spišskej Kapitule pozýva chlapcov stredoškolákov a
vysokoškolákov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v termínoch:
25.11. – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022. Bližšie
informácie nájdete na plagáte a na webovej stránke kňazského seminára.
12. Kňazský seminár v Spišskej Kapitule pozýva aj na duchovnú obnovu pre
mužov, otcov rodín, ktorá bude v Spišskej Kapitule na začiatku novembra
4.11. – 6.11.2022. Viac informácií je na plagáte a na webovej stránke
kňazského seminára.
13. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk


Pozvánky