Úmysly

Pondelok

06:00 + Jozef a František | Fk
12:00 za BP rodiny Marettovej | Fk
18:00 za požehnanie manželov Jána a Dany | Fk
18:30 + František, Pavol, Mária Halenár | Br
07:45 + Terézia, Adam Straka | CSŠ

Utorok

06:00 + Miroslav Novotný | Fk
12:00 + Tomáš, Helena, Imrich | Fk
18:00 + Jozef a František Straka | Fk
18:30 + Juraj | Br
16:00 | Ns

Streda

06:00 + Rudolf Grofčík | Fk
12:00 + Jaromír, Anna, Ján, Elena | Fk
18:00 + Margita a Benjamín Straka | Fk
18:30 + Tomáš Krivačka | Br
07:45 na úmysel | CSŠ

Štvrtok

06:00 + Mikuláš a Veronika Hlavoň | Fk
12:00 za BP pre Jána Šuleka | Fk
18:00 + Mária a Ján Meľo | Fk
17:00 + Štefan a Terézia Karčovci | Br
16:00 + Ján a Viera David | Ns

Piatok

06:00 na úmysel ( za Mišku) | Fk
12:00 + Štefan Salva | Fk
18:00 + Anna a Ľudovít | Fk
17:00 + Veronika Kuzmanová | Br
17:00 za duše na ktoré si nikto nespomína | VK

Sobota

06:30 + Ján a Margita Machaj | Fk
14:00 sobášna svätá omša | Fk
15:00 sobášny obrad | Fk
18:00 za zdravie a BP rod. Rousekovej | Fk
07:00 + rodičia František a Johana | Br

Nedeľa

06:30 + Ján Macko | Fk
09:00 za zdravie a BP pre manželov Petra a Katarínu | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 za zdravie a BP rod. Majchrovej | Fk
07:45 za zdravie a BP rod. MUDr. Petra Machaja | Br
10:00 poďakovanie za 80 rokov života Márie Hančíkovej | Br
18:30 | Br
09:15 za BP pre rodinu Hupčíkovú | VK
16:00 za kolektív interného oddelenia | Ns

Oznamy

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
– V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv.
omše, okrem toho:
FARSKÝ KOSTOL – pondelok, streda a piatok od 16:00 hod.
BREZOVEC – v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.
VYŠNÝ KUBÍN – v piatok od 16:00 hod.
-Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole Adorácia, o jej
prípravu prosíme žalmistov.
– V piatok 7.10.2022 na sviatok Ružencovej Panny Márie sa od 7:00
do 18:00 hodiny vo farskom kostole uskutoční modlitbová reťaz
posvätného ruženca, ktorú sa budú modliť členovia ružencového
bratstva. Všetkých srdečne pozývame.
-V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme
modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv.
omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Predmodlievať
sa bude ružencové bratstvo a rozpis je na nástenke.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 9.10.2022 pri sv. omši o
11:00 hod. vo farskom kostole.
– V dňoch 6. – 13. novembra pripravujeme v našej farnosti ľudové misie.
Misie bude viesť Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti). Od 6.
októbra 2022 obetujme všetky naše modlitby na úmysel duchovného
úžitku ľudových misií pre našu farnosť.
– Aj tento rok organizuje vincentská rodina celoslovenskú verejnú
zbierku Boj proti hladu. Naša farnosť sa do nej zapojí na budúcu
nedeľu 9.10.2022. Po každej sv. omši vo všetkých kostoloch sa budú
predávať medovníkové srdiečka. Kúpou medovníkového srdiečka,
ktorého symbolická cena je 1,- €, prispejete k zmierneniu hladu vo
svete. Viac informácií si môžete prečítať na nástenke. Za vaše
milodary vám zo srdca ďakujeme.
– Upratovanie kostola vo VK: rod. Melicherčíková