Úmysly

Pondelok

17:00 | Farský kostol - maď.
18:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú a Vojatnovskú | Farský kostol - slov.

Utorok

17:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + Juliana, Adam a príbuzní | Kostol sv. Jozefa - slov.

Streda

07:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + Oliver | Farský kostol - slov.

Štvrtok

07:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + Nedávno zosnulá Rozália Adamecká | Farský kostol - slov.

Piatok

07:00 | Farský kostol - maď.
18:00 Za živých i + členov ružencového bratstva | Farský kostol - slov.

Sobota

07:00 | Farský kostol - maď.
08:00 + Oľga Martišová | Farský kostol - slov.

Nedeľa

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre r.Morocsovú | Kostol sv. Jozefa - slov.
08:00 | Farský kostol - maď.
09:30 za živých i + členov r. Fischerovej a Poláškovej | Farský kostol - slov.
11:00 | Kostol sv. Jozefa - maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (2.10.2022):

* Farský deň poďakovanie

Chceme sa poďakovať všetkým organizátorom aj účastníkom za včerajší krásny farský deň.

* Príprava na prvé sv.prijímanie

V stredu o 18:00 bude sv.omša za účasti detí. Na túto sv.omšu pozývame už aj deti pripravujúce sa na sväté prijímanie.

* Celodenná adorácia

Vo štvrtok bude vo farskom kostole celodenná adorácia. Sviatosť vyložíme po rannej sv.omši o 7:30. Zapíšte sa prosím na jednotlivé hodiny adorácie.

* Prvý piatok

V týždni budeme k dispozícii k prvopiatkovej spovedi.

* Duchovná obnova pre rozvedených, ktorí žijú sami

Do vašej pozornosti dávame duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí žijú sami. Obnova sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Viac informácií je na stránke.

V Bratislave, dňa 2.10.2022                                                                   Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky