Úmysly

Pondelok

18:30 + rodičia Mária a Alojz a ostatná rodina |

Utorok

08:00 + Veronika, Ján, Eva, Emília, Martin a Helena | sv. Františka Assiského, spomienka
18:30 + rodičia Júlia a Štefan |

Streda

08:00 + Mária a Ondrej, manžel a starí rodičia | . sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
18:30 + otec a dedo z Burundi |

Štvrtok

08:00 za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu Valovú |
18:30 + matka Terézia Klasová a manžel Jozef Gašparík |

Piatok

08:00 Za Božiu pomoc a príhovor Panny Márie pre deti, syna, nevestu a vnučku | Ružencovej Panny Márie, spomienka
18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Kristínu |

Sobota

08:00 |

Nedeľa

08:00 + manžel Michal, otec Michal a rodičia Jozef a Olympia |
09:30 Za farnosť |
11:00 Poďakovanie za 40 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších rokov |
18:30 + rodičia Štefan a Pavlína, syn Miroslav, manžel George a starí rodičia z oboch strán |

Oznamy

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves

3. 10. 2022 – 9. 10. 2022

Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
o 18:30, utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00, v
nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

Celodenná adorácia – V stredu 5.10. je v našej farnosti
celodenná adorácia, Sviatosť oltárna bude vyložená k poklone po
rannej sv. omši a ukončenie adorácie s požehnaním bude o 18:00,
po ňom bude sv. omša o 18:30.

Október – ružencový mesiac – V tomto týždni v piatok máme
spomienku Ružencovej Panny Márie a celý mesiac je
ružencovým. Pozývame vás k spoločnej modlitbe sv. ruženca pred
sv. omšami, najmä pred večernou. V piatok pred večernou sv.
omšou budú ruženec viesť birmovanci.

Poďakovanie za úrodu – Budúcu nedeľu 9.10. 2022 budeme pri
sv. omši o 11:00 ďakovať za úrodu. Preto bude detská sv. omša
nie o 9:30 ale o 11:00. Po nej bude pred kostolom, alebo
v domčeku malé agapé, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Teenage stretka – Pozývame všetkých mladých vo veku 10 – 12
rokov (4. – 6. ročník) na stretká, ktoré budú bývať v párne stredy
v Fcentre. Bližšie info na maily zuzu.sitarova@gmail, alebo
tete.skrabanova@gmail.com

Biblická hodina – Sv. Hieronym napísal: „Kto nepozná Sväté
Písmo, nepozná Krista.“ Preto vás aj túto stredu 5. 10. pozývame
po večernej sv. omši na biblickú hodinu.

Dobrovoľníci pre pomoc v charite – Charita DNV hľadá
dobrovoľníkov, ktorí by chceli podľa dohody pomáhať v preprave
potravín a vecí, rozdeľovanie a vydávanie potravín rodinám,
nakupovanie, spracovanie ponúk a dopytu, spravovanie webu a
pod. Ak by ste mali záujem pridať sa k nám, budeme radi, ak sa
nám ozvete na charitadnv@gmail.com.

• Detské stretká – Pozývame všetky deti aj s rodičmi, ktorí by si
chceli s nami zaspievať, pohrať sa a pomodliť, na detské stretká,
ktoré budú každý štvrtok od 17:00 v F-centre. Tiež pozývame deti
doprevádzať spevom nedeľné sväté omše o 9.30 s nácvikom od
9.00 v kostole. Tešíme sa na vás!

• Potravinová zbierka – Od 25.9. do 14.10.2022 Charita DNV
prijíma akékoľvek trvanlivé potraviny, po dohode aj ovocie
a zeleninu, tiež drogériu, čistiace prostriedky pre rodiny v núdzi,
s ktorými sme v kontakte. V prípade, že by ste nám chceli
potraviny darovať, môžete tak urobiť v piatky v F-centre v čase od
10:00 do 12:00 alebo od 17:00 do 18:00. Poprípade sa môžete
ozvať cez Facebook alebo email.


Pozvánky