Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / RH
18:30 + rodina Šarmírová a Borkovičová | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Ján a Žofia Krištofičoví a starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 +Elie Dzndzenko | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 Poďakovanie za 20 rokov manželstva Romana a Lucky prosba o Božiu pomoc | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + Štefan Šalkovič | Senec / slov. /MF

Piatok

17:00 | Senec / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jurkovú, Frčovú, Kučerovú, Čičmanovú a Kakačkovú | Senec / slov. / JD

Sobota

07:30 Ružencové spoločenstvo | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Poďakovanie za Božiu starostlivosť o rodinu a prosba daľšiu Božiu pomoc | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + Mária, František, Juraj | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / JD
18:30 + Pavol Ružanský 5. výročie úmrtia | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • PRIHLASOVANIE NA 1.SV. PRIJÍMANIE – môžete prihlasovať deti 3. ročníka, prípadne staršie, ktoré ešte nemajú 1SP. Je potrebné vyplniť prihlášku (či na fare, alebo stiahnuť na www.farasenec.sk, alebo www.krestanko.sk) a priniesť ju osobne do piatka 30.9.2022 na faru a v úradných hodinách. Kto bol pokrstený mimo farnosti Senec, potrebuje priniesť aj krstný list
 • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Pozývame dospelých záujemcov, ktorí by si chceli dorobiť sviatosti: krst, sv. prijímanie, birmovanie. Zahláste sa na fare v úradných hodinách.
 • PÚŤ NA SKALKU PRI TRENČÍNE – Pozývame farníkov na plánovanú púť v sobotu 1. októbra 2022. Odchod autobusu bude 7.00 hod. s pred kostola. Predpokladaný návrat do 18.00 hod. Zapísať sa treba v sakristii, púť sa uskutoční ak bude dostatočný počet záujemcov. Prihlásiť sa treba do 24.9.2022. Poplatok 20,-eur doprava a spoločný obed.
 • STRETKÁ MLADÝCH – Znova sa rozbiehajú stretká mladých, ktoré sa konajú každú sobotu po sv. omši, o 19:30 v Pastoračnom centre. Pozývame aj nových záujemcov.
 • PRÍPRAVA SNÚBENCOV- V našej farnosti začína jesenná príprava od 4.10. do 6.12.2022, prihlásiť sa môžete cez formulár www.domanzelstva.sk.
 • ČLENOVIA SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA – Oznamujeme členom Spolku svätého Vojtecha, že si po sv. omši môžu vyzdvihnúť Svätovojtešský kalendár a zaplatiť členský poplatok 8.- Eur na rok 2023.
 • OKTÓBROVÝ RUŽENEC – V mesiaci októbri sa spoločne modlíme sv. ruženec
  pred večernými slovenskými sv. omšami. Pozývame jednotlivé stavy, aby sa predmodlievali. V pondelok ženy, utorok muži, v stredu deti, vo štvrtok birmovanci, v piatok mladí a miništranti, v sobotu seniori a v nedeľu rodiny. Pozývame aj do spoločnej rodinnej modlitby ruženca.
 • FARSKÁ KNIŽNICA- Dnešnú nedeľu 25.9. bude otvorená farská knižnica od 8:00 do 11:00 a potom každú poslednú nedeľu v mesiaci.
 • FESTIVAL DUCHOVNEJ HUDBY- Pri príležitosti festivalu v našom kostole bude koncert sobotu 1.10. o 19:30. Program je na nástenke.
 • STRETNUTIE PO BIRMOVKE- S mladými ktorí prijali sv. birmovania bude stretnutie v piatok po večernej sv. omši v pastoračnom centre.

Pozvánky