Úmysly

Pondelok

06:45 ZBP Mária (85r.) | Sabinov
18:00 +Jozefína +Jozef +Albert | Sabinov

Utorok

06:45 +Ladislav +Helena +Jozef | Sabinov
18:00 +Ján | Sabinov
18:00 ZBP Michaela a Jakub | Jakubovany

Streda

06:45 +Martin +Terézia | Sabinov
18:00 +Jozef +Margita +Andrej | Sabinov
18:00 ZBP rod. Kravčíková, Michňová, Mihaľová | Orkucany

Štvrtok

06:45 +Jozef | Sabinov
18:00 +František +Irena | Sabinov
18:00 +Vladislav | Jakubovany

Piatok

06:45 +Jána +Jozef +Mária | Sabinov
18:00 +Miroslav +Zuzana +Štefan | Sabinov
18:00 ZBP Ľuboš | Orkucany

Sobota

06:45 ZBP čl. RB | Sabinov
18:00 +Jozef +Anna +Juraj | Sabinov
18:00 ZBP čl. RB | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 ZBP Milan a Mária (40 rokov manželstva) | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
09:00 ZBP Heleny s rodinou | Jakubovany
10:30 +Bartolomej +Margita | Orkucany

Oznamy

STRETNUTIE RODIČOV A DETÍ, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v stredu 28. 9. na a po sv. omši o 18.00 h. Je veľmi dôležité zúčastniť sa na tomto prvom stretnutí, preto Vás prosím o účasť.

MODLITBOVÉ STRETNUTIE chceli by sme obnoviť pravidelné modlitbové stretnutia a tak vás pozývame na spoločné chvály v malom kostole v piatok 30.09. po večernej svätej omši (18.45).

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. Záverečná pobožnosť o 17.45.

POBOŽNOSŤ FATIMSKEJ SOBOTY bude vo farskom kostole v sobotu ráno o 6:45 (po nej sv. omša) a v Jakubovanoch večer o 17:15.

POBOŽNOSTI PRVEJ NEDELE Vo Farskom kostole 14.30 modlitba posv. ruženca, po nej pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev.

ARCIDIECÉZNA PÚŤ DO OBIŠOVIEC ku cti Ružencovej Panny Márie sa koná 1.-2. októbra. Program začína v sobotu, o 15.30 je fatimská pobožnosť a svätá omša, ktorú celebruje p. arcibiskup Mons. Bernard Bober a pokračuje až do nedele 2.10., kedy o 10.30 bude sláviť v arcidiecéznej svätyni slávnostnú sv. omšu p. arcibiskup. Podrobný program púte nájdete na webovej stránke našej farnosti a na výveskách našich kostolov. Srdečne pozývame všetkých, zvlášť členov ružencových bratstiev!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Tomáš Thuroczy z Prešova a Sára Špinlerová zo Sabinova

Kamil Samko z Jakubovan a Kristína Lipovská z Rožkovian

Vladimír Marton zo Šarišských Michalian a Ivana Svobodová zo Sabinova


Pozvánky