Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:00 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

 1. V utorok bude Vincenta de Paul, vo štvrtok sv. Michala, Gabriela a Rafaela  a v piatok sv. Hieronyma.  
 2. Dnes je zbierka na seminár. Boh zaplať!
 3. Birmovanci – druhý rok prípravy /teda stredoškoláci/ budú mať prvú náuku v piatok o 16:30 v Katolíckom dome. Donesú si pero a obal na pracovnú príručku.
 4. Prebieha kurz Náboženstvo pred dospelých – v stredu na sv. omši o 18:30 a po nej. Môžete sa ešte pridať.
 5. Psychologicko-fyziatrické centrum Enoia, Štúrova 40, ponúka  psychologické služby a ďalšie možnosti –  v kresťanskom duchu, /v budove bývalej vojenskej správy/. Srdečne pozýva na deň otvorených dverí v piatok 30. septembra od 15:00. Informácie sú na plagátoch a na internetovej stránke www.enoia.sk .
 6. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 3.skupina. P. Boh zaplať!
 7. Sviatosť manželstva:
 • Michal Jaššo a Miroslava Ješíková z Bratislavy
 • Peter Žiaček z Plevníka a Andrea Oharková, Moyzesova ul.
 • Ladislav Kalaš a Miroslava Hrebičíková z Pov. Bystrice
 • Michal Gardian z Podmanína a Kristína Miškechová z Rozkvetu

Pozvánky