Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Sofiu a je rodinu |
18:30 na úmysel kňaza |

Utorok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Reginu s rodinou |
18:30 + kňaz Ľubomír |

Streda

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Frederiku s rodinou |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Máriu s rodinou |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a jeho rodinu |

Piatok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Otíliu |
18:30 + Ľudovít |

Sobota

07:00 + Jozef a Anna |
18:30 + Andrea, Štefan, Etela a Jozefína |

Nedeľa

07:00 + Oskar, rodičia, starí a prastarí rodičia |
08:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu a Henricha |
10:00 za farnosť |
11:30 | sv. omša v maďarčine
16:30 + Vendelín a Valéria | latinská
18:30 + Valéria a František |

Oznamy

Maľovanie kostola a náhradné miesto sv. omší:

V kostole sa pracuje na novej výmaľbe. Práce by mali trvať do decembra. Čas svätých omší sa nemení. Vzhľadom na práce sa budú sláviť sv. omše v refektári až do odvolania. Prosíme, využívajte na vstup bočný vchod. Vopred ďakujeme za všetky modlitby, aby sa toto dielo vydarilo na Božiu slávu.

Katedrálny organový festival – Nitra 2022:

Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade prebieha 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19:00 hod. Viac informácií na výveske.

Stretnutie birmovancov:

Pozývame všetkých birmovancov a ich rodičov na úvodné stretnutie, ktoré bude v refektári v piatok o 19:30.

Fatimská sobota:

Tento týždeň máme prvú sobotu v mesiaci. Pobožnosť bude po rannej sv. omši. Všetkých srdečne pozývame.

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Dnes sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.


Pozvánky