Úmysly

Pondelok

18:30 † Ernest a Mária Dičeroví | Močenok

Utorok

12:30 † Ivan Števko – pohrebná a Horváthová | Horná Kráľová
14:30 † Vilma Slamková – pohrebná | Horná Kráľová
17:30 † František, Klára a rodina (M) | Horná Kráľová
18:30 † Ľudovít Furstenzeller, rodičia Filoména a Jozef | Močenok

Streda

07:00 † Pavol, Margita a syn Ivan | Močenok
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok-MS

Štvrtok

17:30 † Ján Tóth | Horná Kráľová
18:30 † Michal Slávik a rodičia z oboch strán | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
14:00 † Štefan Sklenár – pohrebná | Horná Kráľová
17:30 † Pavol Rábek | Horná Kráľová
18:30 † Mária a Michal Buchoví | Močenok

Sobota

06:00 Mariánska pobožnosť na prvú sobotu | Močenok
07:00 † Anna Gorelová | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
15:00 Sobáš Michal a Daniela | Močenok
18:30 † Štefan a † Jozef Lenčéš a rodičia z oboch strán | Močenok

Nedeľa

07:00 † Jozef, rodičia, starí rodičia Sysloví | Močenok
08:30 † Terézia Odrášková | Horná Kráľová
09:30 † Michal a Anna Odráškoví (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farníkov | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok: Féria
Utorok: Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
Streda: Féria
Štvrtok: Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Piatok: Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota: Spomienka sv. Terézie od dieťaťa Ježiša (z Lisieux)
Nedeľa: 27. nedeľa v Cezročnom období 

 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

 

FARSKÉ OZNAMY:

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK:   č. d. : 1589 – 1727 (ul. Vinohradská, Pribinova, Školská)  v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  140 – 160, v sobotu o 14.00 hod. 

LITÁNIE:         

Horná Kráľová    13.30 hod., 14.30 hod.

 

Močenok             

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie ku Krvi Kristovej

 

Dnes v nedeľu 25. 9. 2022 je zbierka pre Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Všetkým dobrodincom seminára – úprimné Pán Boh zaplať! Taktiež chceme veľmi pekne poďakovať za Vaše milodary z Vašich záhrad, ktoré si bohoslovci prišli zobrať v pondelok.

 

Rodina je viac v spolupráci s farnosťou, obcou a klubom historických modelárov Vás pozývajú na tradičnú Šarkaniádu dnes v nedeľu 25.9.2022 od 15.00 hod. Bližšie informácie na výveskách a internetovej stránke.

 

Od soboty 1.10.2022 začína mesiac október, ktorý je mariánskym mesiacom a ružencovým mesiacom. Srdečne Vás všetkých pozývame k modlitbe posvätného ruženca pred každou sv. omšou a v nedeľu i pred nedeľnými litániami. Taktiež Vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca aj v našich rodinách. S modlitbou ruženca v tomto mesiaci sú spojené aj úplné odpustky v tomto mesiaci. (bližšie informácie na budúci týždeň)

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi) (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:     Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Sviatosť manželstva si vyslúžia v sobotu 1.10.2022 o 15.00 hod. vo Farskom kostole v Močenku Michal Vyskoč a Daniela Draškovičová.

 

Dňa 14.10.2022 si vo farnosti Šípok Partizánske vyslúžia sviatosť manželstva Mária Bartová a Samuel Vrabec.

 

Kto by vedel o nejakej manželsko – právnej prekážke nech to ohlási na Farskom úrade.

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

25. september

 

26. nedeľa

v Cezročnom období

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Horňáková

p. Horváthová

Pondelok

26. september

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Kollárová

Utorok

27. september

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

 Streda

28. september

 7.00 hod.  1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Bleho

Štvrtok

29. september

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Vörösová

Piatok

30. september

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Horňáková

žiaci

 

Sobota

1. október

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenrová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

2. október

 

27. nedeľa

v Cezročnom období

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Bleho

p. Šuvada

 

p. Hanková

p. Horváthová

p. Vörösová

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 


Pozvánky