Úmysly

Pondelok

07:00 + Karolína a rodičia | Františkánsky
18:30 poďakovanie za 35 rokov manželstva a za Božiu pomoc | Františkánsky

Utorok

07:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rehoľné sestry Vincentky | Františkánsky
18:30 + manžel Jaroslav, sestra Lýdia a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Streda

07:00 + Terézia Tóthová a rodičia Petríkoví | Františkánsky
18:30 + Ján a Blažena Bakičoví a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + Jozef Komáček | Františkánsky
17:30 | Kostolište
18:30 za zdravie a Božie požehnanie pre syna s rodinou | Františkánsky

Piatok

07:00 + Marcela Tomanová | Františkánsky
18:30 + Mária Hurbanová a rodičia Hurbanoví a Trenčanskí | Františkánsky

Sobota

07:00 + dobrodinci chrámu | Františkánsky
18:30 + rodičia Michal a Katarína a starí rodičia | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + rodičia, brat a starí rodičia | Františkánsky
08:00 + kňaz Peter Sekáč | Farský
09:00 + rodičia Jarolím a Eva Krškoví a starí rodičia z oboch strán | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + rodičia Rudolf a Irena a ich deti Ľubica, Peter a Pavol | Františkánsky
18:30 + Miroslav Moro a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Oznamy

 • utorok, stredu a štvrtok vždy od 19:00 do 20:00 h. na fare je posledná príležitosť zapísať svoje dieťa na birmovku, ktorá bude na jeseň budúceho roka.
  Zapisujeme: – deviatakov a starších (adekvátny ročník osemročných gymnázií) – nie mladších
  – zapisujeme len tých, ktorí navštevujú hodiny katolíckeho náboženstva na škole
  – zapisujeme len tých, ktorí bývajú vo farnosti Malacky (Malacky, Kostolište) – žiakov bývajúcich v inej farnosti nezapisujeme (ani vtedy, keď chodia do školy v Malackách)
  Birmovancov zapisujú rodičia (nie starí rodičia ani birmovní či krstní rodičia).
  Viac informácií na nástenke a na našej farskej internetovej stránke malacky.fara.sk

 • Vo štvrtok bude celodenná adoráciaProsíme, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

 • V sobotu o 7:00 h. bude Fatimská sobota.

 • Dnes popoludní o 17:00 h. sú záujemci pozvaní do Pastoračného centra na modlitbu Večeradla.

 • Spoločenstvo modlitieb za kňazov pozýva v piatok po večernej sv. omši do Pastoračného centra na modlitbové stretnutie. Viac informácií na nástenke.

 • Horliteľka Ružencového bratstva oznamuje, že odchod autobusu na Púť ružencových bratstiev je v sobotu ráno o 8:00 h. od Slovenskej sporiteľne.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili včerajšiu charitatívnu zbierku. Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach sa v našej farnosti uskutoční zbierka „Boj proti hladu“. Zbierku môžete podporiť dobrovoľným príspevkom za medovníkové srdiečko.

 • Členov SSV, ktorí si ešte nevyzdvihli kalendár a podielovú knihu, prosíme, aby tak už urobili čím skôr v chodbe pri sakristii. Členský poplatok na rok 2023 je 8,- €.


Pozvánky