Úmysly

Pondelok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Vladimíra a syna Mariána s rodinou | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 35.rokov života Anny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Utorok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu | Karmel
17:30 +Matúš Kulich, nedožitých 100.rokov, manželka, Karol a Petrína Mikušovi |

Streda

07:00 Na poďakovanie za dar života sestry Gabriely | Karmel
17:30 +Michal Kučera a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Štvrtok

07:00 Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej krajine | Karmel
17:30 +Ján Sámel, 1.výr. |

Piatok

07:00 +Radoslav, Štefan a členovia rodiny | Karmel
17:30 +Mária Dianišková, 30.výr., manžel Mikuláš a rodičia z oboch strán |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Beátu Teréziu a jej rodinu | Karmel
07:30 Za ružu Veroniky Môťovskej |
17:30 Za uzdravenie a za Božiu pomoc pre Jozefa |

Nedeľa

07:30 Za dobrodincov Karmelu | Karmel
07:45 +matka Margita,1.výr., otec Jozef, brat Jozef a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
09:00 +Marta Bystrianska, nedožitých 90 rokov a manžel Peter |
10:30 +František Valent, rodičia a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii Slávky |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č. 10. Veroniky Môťovskej.
 • V sobotu začíname nový mesiac, ktorý je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Pozývame
  vás na spoločnú modlitbu sv. ruženca každý večer so začiatkom o 16.55 hod.
 •  Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. oslávime slávnosť patróna našej farnosti
  a kostola sv. Františka Assiského. Hlavným celebrantom bude dp. Jakub Randis.
  Pri tejto príležitosti poďakujeme Pánu Bohu aj za požehnanie úrody. Na túto slávnosť
  vás všetkých pozývame a prosíme, aby ste podľa možnosti prišli v krojoch. Tiež vás
  prosíme, aby ste priniesli do kostola na výzdobu plody zeme, ktoré vám Pán Boh
  požehnal v tomto roku. Tieto dary zeme môžete prinášať do stredy večera do hornej
  sakrestie kostola. Taktiež pozývame ochotných ľudí k spolupráci pri výzdobe.
  Prihlásiť sa môžete v sakrestii kostola. V nedeľu po sv. omšiach bude výročná farská
  ofera.
 •  Prosíme modlitbové spoločenstva, aj jednotlivcov, aby sa zapísali na stráženie
  kostola v sobotu a v nedeľu, pretože kostol bude počas Dní mesta Detva otvorený
  pre verejnosť celý deň. Zapísať sa môžete na stolíku s časopismi.
 •  Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2023. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 8,-€.

Pozvánky