Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / RH
18:30 + Juraj Robinek, manželka Mária a syn Juraj | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Fumačovú | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 Poďakovanie za dožitých 70 rokov Valérie a prosba Božiu pomoc | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + Jolana Forrová | Senec / slov. / JD

Piatok

17:00 | Senec / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Jozef Csöbök a manželka Adela | Senec / slov. / JD

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Michal Ležák a členovia jeho rodiny | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. /AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Poďakovanie za 35. výročie zboru Radosť za všetkých členov zboru Radosť , dobrodincov a bývalých členov a prosba o Božiu pomoc | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 Za veriacich | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • PRIHLASOVANIE NA 1.SV. PRIJÍMANIE – môžete prihlasovať deti 3. ročníka, prípadne staršie, ktoré ešte nemajú 1SP. Je potrebné vyplniť prihlášku (či na fare, alebo stiahnuť na www.farasenec.sk, alebo www.krestanko.sk). Kto bol pokrstený mimo farnosti Senec, potrebuje priniesť aj krstný list. Prihlášku je treba priniesť osobne do piatka 30.9.2022 na faru a v úradných hodinách.
  • SV. OMŠE V STREDU – Bývajú počas školského roka o 18:00. Prípravu na 1SP začneme až v októbri, zatiaľ pozývame na stredajšie sv. omše hlavne deti, ktoré už na 1SP boli.
  • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Pozývame dospelých záujemcov, ktorí by si chceli dorobiť sviatosti: krst, sv. prijímanie, birmovanie. Zahláste sa na fare v úradných hodinách.
  • PÚŤ NA SKALKU PRI TRENČÍNE – Pozývame farníkov na plánovanú púť v sobotu 1. októbra 2022. Odchod autobusu bude 7.00 hod. s pred kostola. Predpokladaný návrat do 18.00 hod. Zapísať sa treba v sakristii, púť sa uskutoční ak bude dostatočný počet záujemcov. Prihlásiť sa treba do 24.9.2022. Poplatok 20,-eur doprava a spoločný obed.
  • STRETKÁ MLADÝCH – Znova začínajú stretká mladých, ktoré sa konajú každú sobotu po sv. omši, o 19:30 v Pastoračnom centre. Pozývame aj nových záujemcov.
  • ČLENOVIA SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA- Od budúcej nedele po všetkých nedeľných slovenských sv. omšiach si budú môcť vyzdvihnúť Svätovojtešský kalendár a zaplatiť členský poplatok 8,-Eur na rok 2023.
  • PRÍPRAVA SNÚBENCOV- V našej farnosti začína jesenná príprava od 4.10. do 6.12.2022, prihlásiť sa môžete cez formulár www.domanzelstva.sk.
  • ADORÁCIA U SESTRIČIEK – Kto by chcel, v utorok bude adorácia, ktorá býva vždy 20-teho v mesiaci, u našich rehoľných sestier. Od 18:00 do 21:00.
  • DETSKÉ STRETKO – Pozývame opäť deti 4. až 7. ročníka na detské stretko, tento piatok od 17:00 do 18:20 do Pastoračného centra, je možnosť ísť potom aj na sv. omšu. Tešia sa na vás vaši animátori.

Pozvánky