Úmysly

Pondelok

06:30 na úmysel |
17:30 za + Františka, Emu, Františka, Marii, Lydku, Evu, Jiřího, Karla, Klementína, Marii, Jána, Márii a Jaroslava |

Utorok

06:30 za + Andreja Vršanského |
17:30 za + Juraja a Marianu |

Streda

06:30 za + Máriu a Alojza |
17:30 za + Matúša |

Štvrtok

06:30 za + Viktora Zborana |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jaroslava a členov rodiny |

Piatok

06:30 za + Valériu a Rudolfa |
17:30 za + Ľuboša, Antona a Jozefa |

Sobota

06:30 za + Karla, Marcelu, Mariána a Oľgu |
18:30 za + Františka Horského |

Nedeľa

07:00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Cipkovej |
08:30 za + Petra a Pavla Ivorových |
10:00 za + Emíliu Maslákovú |
18:30 za + Bohuslava Janíčka |

Oznamy

Prihlášky k sviatosti birmovania a prvému svätému prijímaniu: sa nachádzajú na našej webovej stránke. Záujemcovia si prihlášku musia stiahnuť, kompletne ju vyplniť, zaobstarať v nej príslušné podpisy a odovzdať na vyučovaní náboženstva pani katechétke. Potvrdenie o krste v inej farnosti budeme riešiť neskôr až po odovzdaní prihlášky ktorú je nutné odovzdať do piatku.

Členovia SSV: si prevezmú podielové knihy a kalendáre v sakristii farského kostola.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Relikvia sv. Pátra Pia: bude vystavená k ucteniu počas celého dňa na oltári v piatok.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu.

Jesenná zbierka na kňazský seminár: je dnes. Pán Boh odplať za vašu ochotu podporovať tých, ktorí chcú v sebe prehĺbiť povolanie stať sa kňazom a tak rozdávať Božiemu ľudu z bohatstva spásy a nádeje v Božom kráľovstve.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 15, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Originálna stránka farských oznamov farnosti Púchov.


Pozvánky