Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/mládežnícka
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 zbierka na kostol | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Oznamy

OZNAMY 18.09.2022
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

• Dnes je zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať.
Dospelí, ktorí chcú prijať sviatosti (krst, birmovanie, eucharistiu) v našej farnosti, nech
sa osobne prihlásia v kancelárii farského úradu do konca septembra.
• V stredu pozývame na detskú sv. omšu a v piatok na mládežnícku. Večer o 18.00.
Jednodňové celoslovenské Večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia sa uskutoční
24. septembra 2022 vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Lučenci. Záujemcovia
nech sa záväzne prihlásia u pána Ščavnického do 22. septembra 2022. Poplatok za
autobus činí 18.-€. Odchod autobusu bude v sobotu ráno o 4:40 zo zastávky MHD, Laca
Novomestského.
• Pozývame rodičov tých detí, ktoré chcú v tomto školskom roku ísť na prvé sv. prijímanie
v našej farnosti, aby prišli na úvodné stretnutie v stredu 28.9.2022 o 18.00 do farského
kostola. Začneme sv. omšou a po skončení bude prihlasovanie detí na prípravu
a podané budú ďalšie informácie. Účasť nutná.
• Pozývame všetkých stredoškolákov na akciu Noc s Kristom, ktorá sa začne 7. októbra
po večernej sv. omši v Pastoračnom centre Jána Pavla II. Prežijeme duchovno-zábavnú
noc v prostredí mladých a akciu ukončíme v sobotu poobede. Poplatok je 3€. Prihlásiť
sa môžete na farskej stránke do utorka 4.10.2022.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby nášho kostola. Pán Boh zaplať.
Kaplnka Božieho milosrdenstva – Štvrtok – 15.30
Šalgovík : dnes je zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať.
Streda – 18.00
Piatok – 18.00
Nedeľa – 8.00 – zbierka na kostol


Pozvánky