Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Frederiku a rodinu |
18:30 + Katarína (pohrebná) |

Utorok

06:30 Poďakovanie za 55 rokov manželstva |
18:30 + Júlia, Ferdinand a rodičia z oboch strán |

Streda

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa a Rozáliu |
18:30 + Elena, Rudolf a rodičia z oboch strán |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivku |
18:30 Za pútnikov | sv. omša bude na Hrade v Katedrále

Piatok

06:30 + Marek a Rudolf |
18:30 Za Božie požehnanie pre Jána a jeho rodinu |

Sobota

07:00 + Jozefína a Tibor |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu |

Nedeľa

07:00 Za farnosť |
08:30 + Helena, František a Júlia |
10:00 + Miroslav |
11:30 | v maďarčine
16:30 + Za Božie požehnanie pre manželov a rodiny z oboch strán | latinská
18:30 + Vincent, Veronika, rodičia, starí rodičia a prarodičia |

Oznamy

Maľovanie kostola a náhradné miesto sv. omší:

Od tohto týždňa sa začína s výmaľbou kostola. Práce by mali trvať do decembra. Čas svätých omší sa nemení. Vzhľadom na práce sa budú sláviť sv. omše v refektári až do odvolania. Prosíme, využívajte na vstup bočný vchod. Vopred ďakujeme za všetky modlitby, aby sa toto dielo vydarilo na Božiu slávu.IMG_1918

Pobožnosť na sv. Charbela:

Vo štvrtok, 22. septembra, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Táto večerná sv. omša o 18:30 bude mimoriadne v Katedrále na Hrade. Srdečne všetkých pozývame.

Katedrálny organový festival – Nitra 2022:

Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade prebieha 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19:00 hod. Viac informácií na výveske.

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby preň. Ďakujeme aj všetkým, ktorí ste pomohli pripraviť refektár, aby sme mohli dôstojne sláviť sv. omše.