Úmysly

Pondelok

17:30 – + Jozef a Serafína |

Utorok

06:15 – Za živú vieru a spásu duší pre rodinu Tomkovú a duše v očistci |
17:30 – Poďakovanie za 47 rokov manželstva |

Streda

06:15 – Za zdravie a Božie požehnanie, dary Ducha Svätého pre Petra s rod. |
17:30 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Mirku |

Štvrtok

06:15 – Za zdravie a BP pre deti s rod. |
17:30 – + František |

Piatok

06:15 – + Jozef, Katarína, Marián, Michal, Anna, Peter, Anna, Rudolf a Ján |
17:30 – Poďakovanie za 50. rokov spoločného života |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Andrej, Mária, Júlia, Michal, Mikuláš, Cyril, Juraj, Štefan, Veronika, Mária |

Nedeľa

07:00 – Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie, odčinenie hriechov a obrátenie hriešnikov |
08:30 – Poďakovanie za dožitie 80. rokov života |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta Stred a ostatným, ktorí pomohli. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Prednádražia a prosíme o pomoc aj iných, ktorí môžu.
  • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
  • V stredu, piatok a sobotu máme jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
  • Sv. spoveď – Pondelok-Sobota– od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.
  • Prvé sv. prijímanie 2023 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
  • Birmovka 2023 – Na birmovku sa môžu prihlásiť spolu s rodičom 14-roční a starší počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farskom úrade. Prihlasovanie potrvá do konca októbra.
  • Pri zbierke BOJ PROTI HLADU dňa 11.9. v nedeľu ste milí farníci finančne prispeli spolu sumou 2375€. V  mene chudobných zo srdca ďakujeme vám všetkým za finančnú pomoc, ale aj za vaše modlitby a obety. Vďačné sestry vincentky.
  • Upozorňujeme Vás, že budúcu nedeľu sa z dôvodu martinského jarmoku nebude dať prísť autom a zaparkovať na žiadnom parkovisku pri kostole. Využite parkovanie v obchodnom centre alebo pri tržnici.