Úmysly

Pondelok

06:15 + Rudolf, Irena, Rudolf |
10:00 |
18:15 BPZ pre Pavla s rodinou |

Utorok

06:15 BPZ pre Pavla a Jozefínu |
18:15 + Gabriel, Jozefína, Elena, Antónia |

Streda

06:15 Za duše v očistci |
17:00 + Július, Štefánia, Jozef, Jozef | Ondrašová
18:15 + Ján (1. výročie) |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Jána, Gabrielu a Benedikta |
18:15 BPZ pre Soňu |

Piatok

06:15 + Ján, Slavomír, Vilma, Anton, Emília |
17:00 + Františka, Štefan, Štefánia, Jozef | Ondrašová
18:15 + Rudolf, Anna, Peter, Katarína |

Sobota

07:00 + Eva |
18:15 BPZ pre Dominika, Alojza, Júliu a Adrianu |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 + Ľudovít | Ondrašová
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |

Oznamy

  • V pondelok 19.9.2022 po večernej sv. omši bude v Katolíckom dome stretnutie Chrámového zboru sv. Mikuláša.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
  • Tento týždeň sú v stredu, piatok a v sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. V našej farnosti bude poďakovanie za úrodu v nedeľu vo farskom kostole o 915 a v Ondrašovej o 800.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 8.
  • Od 15.9.2022 do 24.10.2022 budú modlitby a obety za kňazov. Môžeme sa zapojiť do týchto modlitieb a obiet. Veriaci sa môžu zapísať do zoznamu na deň, ktorý si vyberú. Papier je na stolíku v strede kostola.
  • Pozývame vás na otvorené stretnutie spoločenstva mladých a rodín dňa 26.9.2022 o 17:00 v Katolíckom dome. Môžete sa tešiť na spoločnú modlitbu, prednášku otca Ľuboša Laškotyho o modlitbe a agapé.

Pozvánky