Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Krnča
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať členské knihy v sakristii kostola.


Nasledujúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.


V pondelok 19. septembra pri večernej sv. omši v Bošanoch bude poďakovanie za úrodu. Kto chce, môže priniesť obetné dary z úrody (ovocie, zelenina, kvety) v pondelok o 16:30 hod. do kostola.


Vo štvrtok 22. septembra t.r. po sv. omši o 18:00 hod. v Bošanoch bude možnosť prijať individuálne požehnanie – pomazanie olejom z hrobu sv. Šarbela z Libanonu a uctenie jeho relikvií.


Sviatosť krstu budeme udeľovať v sobotu 24. septembra o 10:00 hod. vo farskom kostole v Bošanoch spolu s náukou.

Sviatosť krstu budeme udeľovať v sobotu 24. septembra o 11:00 hod. vo filiálnom kostole v Krnči spolu s náukou.


V sobotu 24. septembra o 15:00 hod. v Bošanoch príjmu sviatosť manželstva Ondrej Vyletelka a Alexandra Cifrová.


Budúcu nedeľu 25. septembra po sv. omši o 10:00 hod. v Bošanoch bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.


Dospelí, ktorí túžia prijať sviatosť krstu, eucharistie (1. svätého prijímania) a birmovania prihláste sa do konca septembra osobne, mailom alebo telefonicky na farskom úrade.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 5


Pozvánky