Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / RH
18:30 + rodina Vavrová a Gabrielová | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + Valéria Farkašová | Senec / slov. / RH

Štvrtok

07:00 Poďakovanie za 85 rokov života a prosba o ďalšiu pomoc a ochranu | Senec / slov. / JD
08:15 | Tureň / slov. / JD
08:15 | Sv. Martin / slov. / RH
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + mama Ema a súrodenci | Senec / slov. / MF

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za Božie požehnanie a zdravie pre rodičov , deti a vnúčatá | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodinu Frčovú, Kučerovú, Čičmanovú a Kakačkovú | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. /AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + Miroslav Novák 10. výročie úmrtia | Senec / slov. /JD
11:00 | Sv. Martin / slov. / JD
18:30 Za Božiu pomoc pre rodinu | Senec / slov. /MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • ÚRADNÉ HODINY – Sú opäť v pondelok, stredu a piatok od 14:30 do 16:30.
 • PRIHLASOVANIE NA 1.SV. PRIJÍMANIE – sa už môžu prihlasovať deti 3. ročníka, prípadne staršie, ktoré ešte nemajú 1SP. Je potrebné vyplniť prihlášku (či na fare, alebo stiahnuť na www.farasenec.sk, alebo www.krestanko.sk). Kto bol pokrstený mimo farnosti Senec, potrebuje priniesť aj krstný list. Prihlášku je treba priniesť osobne do piatka 30.9.2022 na faru a v úradných hodinách.
 • SV. OMŠE V STREDU – Bývajú počas školského roka o 18:00. Prípravu na 1SP začneme až v októbri, zatiaľ pozývame na stredajšie sv. omše hlavne deti, ktoré už na 1SP boli.
 • 13. ROČNÍK BRATISLAVSKEJ ANIMÁTORSKEJ ŠKOLY – Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Určený je pre 16-30 ročných, je to 1,5 ročný kurz spočívajúci v 1 spoločnej víkendovke za každý mesiac (dokopy 12 stretnutí). Dôraz je na osobnú formáciu a osobný vzťah s Bohom zvlášť v prvý “učenícky” rok, druhý je “apoštolský”, zameraný na praktické zručnosti. Viac aj na stránke mladezba.sk. Prihlasuje sa len do 15. 9. Môžete tak veľa urobiť pre seba a zároveň pre farnosť, ktorá nových animátorov veľmi potrebuje pre nové spoločenstvá. 
 • PÚŤ DO ŠAŠTÍNA – Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v Šaštíne koná národná púť. Podrobné informácie o programe sú na plagáte na nástenke.  Vo štvrtok 15. septembra 2022.  Autobus bude odchádzať 15.9. o 7:00 spred farského kostola. Návrat bude v poobedných hodinách. Zapísať sa treba v sakristii, aby sme podľa počtu záujemcov vedeli objednať autobus.
 • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Pozývame dospelých záujemcov, ktorí by si chceli dorobiť sviatosti: krst, sv. prijímanie, birmovanie. Zahláste sa na fare v úradných hodinách.
 • NÁVŠTEVA MISIONÁRA-Dnes v nedeľu o 9:30 sa nám prihovorí Peter Majerník pôsobiaci v Tanzánii. Stretnutie s misionárom bude  po sv. omši 9:30 v pastoračnom centre kde nám porozpráva o priebehu misijnej práce.
 • PÚŤ NA SKALKE PRI TRENČÍNE – Pozývame farníkov na plánovanú púť v sobotu 1. októbra 2022. Odchod autobusu bude 7.00 hod. s pred kostola. Predpokladaný návrat do 18.00 hod. Zapísať sa treba v sakristii, púť sa uskutoční ak bude dostatočný počet záujemcov. Prihlásiť sa treba do 24.9.2022. Poplatok 20,-eur doprava a spoločný obed.
 • STRETKÁ MLADÝCH – Znova začínajú stretká mladých, ktoré sa konajú každú sobotu po sv. omši, o 19:30 v Pastoračnom centre. Pozývame aj nových záujemcov.
 • POTÁBOROVÉ STRETKO – V piatok 16.9. od 16:00 sa v Pastoračnom centre uskutoční stretko po tábore Laboratórium. Pozývame animátorov aj účastníkov.

Pozvánky