Úmysly

Pondelok

17:30 – + Andrej |

Utorok

06:15 – 1. + Daniela, Mária, Jozef, Ema a Emil 2. Za zdravie a BP pre Veroniku s rodinou |
17:30 – Za Božiu pomoc a požehnanie pre celú rod Markovú |

Streda

06:15 – + Anton, Johana, Filoména, Anna, Pavel, František, Eva, Anna a Vladimír |
17:30 – + rodičia, brat Ján, Marta, Gertrúda |

Štvrtok

07:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu a Kristínku |
08:30 – + Viktória, Alfonz, Jozef, Zdenko a ich rodičia |
11:00 – + Anna Šupinová |

Piatok

06:15 – Za Božiu pomoc a uzdravenie tela a duše pre matku |
17:30 – Za dar viery pre deti a vnúčatá |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Günther |

Nedeľa

07:00 – 1. + Antonín a Lýdia, Vilibald a Viera 2. Za uzdravenie rodinných vzťahov |
08:30 – + Jozef, Mária a ostatné deti rodiny Pacuchovej |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

 • Na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše v Kostole Sv. Martina v Martine o 7:00, 8:30 a 11:00 hod a v Kostole Sv. Heleny v Dražkovciach o 9:45 hod.
 • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání a ostatným, ktorí pomohli. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred a prosíme o pomoc aj iných, ktorí môžu.
 • Sv. spoveď – Pondelok-Streda a Piatok-Sobota– od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón 043 /423 84 14. 15.09. úradné hodiny nie sú.
 • Prvé sv. prijímanie 2023 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
 • Birmovka 2023 – Na birmovku sa môžu prihlásiť spolu s rodičom 14-roční a starší, počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farskom úrade. Prihlasovanie potrvá do konca októbra.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetkých miništrantov na stretnutie na faru. Začiatok bude o 15:00 hod.
 • Prihlasovanie na Púť do Hronského Beňadika a Ostrihomu je ukončené. Autobus sa už naplnil.
 • Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na seminár.
 • Riaditeľ Katolíckej školy v Martine ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na rekonštrukciu školskej kuchyne.

Pozvánky