Úmysly

Pondelok

07:00 poďakovanie za dar života a za Božie dobrodenie | Františkánsky
18:30 + rodičia Ferdinand a Mária, Alojz a Janka | Františkánsky

Utorok

07:00 + manžel Henrich | Františkánsky
18:30 + rodičia Alojz a Irena Grígeloví, rodičia Orthoví a sestra Beáta | Františkánsky

Streda

07:00 + Albert, súrodenci a rodičia z oboch strán | Františkánsky
18:30 + Marta Hrdlovičová | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + rodičia a súrodenci | Františkánsky
08:00 | Farský
09:00 + rodičia Jozef a Mária Galboví, brat Štefan a starí rodičia | Kostolište
09:00 | Františkánsky
18:30 + Mária Magdaléna Blažíčková a syn Jaroslav | Františkánsky

Piatok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre manžela | Františkánsky
18:30 + manžel Ladislav Ludva a rodina | Františkánsky

Sobota

07:00 poďakovanie za dožitých 80 rokov a za Božiu pomoc | Františkánsky
18:30 + Otília Kuklovská, rodičia Filoví a Miklášoví | Františkánsky

Nedeľa

07:00 za Božie požehnanie pre krstné deti s rodinami | Františkánsky
08:00 + rodičia Ján a Mária Švarcoví, Ladislava a starí rodičia | Farský
09:00 + rodičia Rudolf a Cecília Škodoví, brat Ľuboš a starí rodičia | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + rodičia Martin a Antónia Černí a rodičia z oboch strán | Františkánsky
18:30 + František Hodek | Františkánsky

Oznamy

 • Členovia SSV si môžu po sv. omšiach v chodbe pri sakristii vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu. Členský poplatok na rok 2023 je 8,- €.

 • V stredu, na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude po večernej sv. omši pobožnosť na Svätých schodoch.

 • Vo štvrtok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, budú sv. omše:
  – vo Františkánskom kostole o 7:00, 9:00 a 18:30 h.
  – vo Farskom kostole o 8:00 h.
  – v Kostolišti o 9:00 h.

  Celodenná adorácia vo štvrtok nebude.

 • Bratislavská arcidiecéza pozýva všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína a pripomenúť si 1. výročie návštevy Svätého Otca Františka. Národná púť vyvrcholí sv. omšou vo štvrtok 15. septembra o 10:00 h. Viac informácii na stránke bazilika.sk.

 • Do Vašej pozornosti dávame už vopred, že v sobotu 24.9.2022 organizujú Združenie Zázračnej medaily a farnosť Malacky jesennú charitatívnu zbierku  šatstva, posteľnej bielizne, uterákov, hygienických potrieb, čistiacich a drogistických potrieb a trvanlivých potravín. Viac na plagáte.


Pozvánky