Úmysly

Pondelok

06:00 + Mária Juríčková - 1 výročie smrti | Fk
12:00 | Fk
18:00 + Emília Juríková | Fk
18:30 zdravie a BP pre Vladimíra | Br
07:45 + Ľuboš Pšenák | CSŠ

Utorok

06:00 Za zdravie a BP pre rodinu Pavol a Irena Košťál | Fk
12:00 | Fk
17:00 | Br

Streda

06:00 +Mária a Jozef Hutira a syn Miroslav | Fk
12:00 | Fk
18:00 za ZBP pre Adrianu a Jakuba | Fk
07:45 za ZBP pre Jarku Vojtaššákovú | CSŠ
08:00 za dobrodincov a zdravie rod. Bajdichovej | Br
18:30 + Anna a Ondrej Krška | Br

Štvrtok

06:30 +Dagmar | Fk
09:00 + Alžbeta | Fk
11:00 za rehol'né sestry satmárky z Vricka | Fk
07:45 + Erika Brodňanská | Br
10:00 za ZBP pre lvetku s rodinou | Br
09:15 za zdravie a BP k 20. narodeninam | VK
16:00 za uzdravenie z alkoholu pre Pavla | Ns

Piatok

06:00 za BP a zdravie pre Štefana a jeho rodinu + Cyprian a Jolana, brat Cyprian | Fk
17:00 + Alžbeta | Br
17:00 + Ľudmila Bardisová | VK

Sobota

06:30 pod'akovanie za 50 r. zivota Danky | Fk

Štvrtok

14:00 sobášna svätá omša | Fk

Pondelok

15:00 sobášna svätá omša | Fk

Sobota

18:00 ZBP Margita, Augustin a rod. Kollarikova | Fk
07:00 za ZBP pre Magdalénu s rodinou | Br

Nedeľa

06:30 + Jozef, Anna, Jožko Janek | Fk
09:00 + Alžbeta | Fk
11:00 + Ondrej Jantiak | Fk
14:45 + Jan a Margita Pnacko | Fk
07:45 pod'akovanie za 60 r. zivmolenota Jan S | Br
10:00 + Helena a Martin | Br
18:30 na úmysel | Br
09:15 za zdravie a BP pre Ľuboša s rod. | VK
16:00 vd'aka za 55 r. života a BP pre Ľudmilu | Ns

Oznamy

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

 

 • V utorok slávime výročie posviacky Kostola Povýšenia kríža na Brezovci. Slávnostná svätá omša bude o 17:00 hod. Slávnostným celebrantom bude otec biskup Mons. Ján Kuboš. Sv. omša vo farskom kostole večer o 18:00 hod nebude, ani v nemocnici o 16:00 hod.
 • V stredu slávime sviatok Povýšenia svätého kríža. V kostole na Brezovci budú sväté omše o 8:00 a 18:30.
 • V štvrtok, 15.09.2022, slávime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Sväté omše v našej farnosti budú takto FK: 06:30, 09:00, 11:00
  Br: 07:45, 10:00 VK: 09:15
 • V nemocničnej kaplnke budeme vo štvrtok o 16.00 sláviť odpustovú slávnosť.
 • V stredu, v piatok a v sobotu slávime jesenné kántrové dni, ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na Brezovci po sv. omši o 8:45.
 • V piatok z príležitosti „Kubínskeho jarmoku“ sv. omše o 12:00 a 18:00 vo farskom kostole nebudú.
 • Naša farnosť organizuje púť do Marianky, ktorá bude 09.2022. Prihlásiť sa môžete do stredy tohto týždňa v sakristii kostolov.
  Odchod
  autobusu bude v sobotu o 5:00 hod. od Lidla.
 • Pozývame Vás na premietanie filmu „Nakreslený sen“, ktorý je o živote nášho farníka 91 ročného Jána Kaprálika a opisuje radosť, vieru ale i ťažšie chvíle v jeho živote. Premietať sa bude v pondelok 12.9.2022 v MSKS Dolný Kubín o 18:00. Ste srdečne pozvaní.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: Ottová.

Pozvánky