Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 – Veni Sancte – požehnanie aktoviek – pozývame žiakov | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 zbierka na rádio Lumen | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Dnes (nedeľa) 11.9.2022 sv. omše 6.00; 8.00 (záver farských misií a požehnanie kríža) a 18.00. Spoločná sv.
  omša pre všetky farnosti na záver misií bude na hlavnej ulici o 10.00.
  O 7.00, 9.00 a 11.00 sv. omše nebudú. Úmysly týchto sv. omší budú slúžené o 8.00.
 • Dnes (nedeľa) poobede o 14.30 Vás srdečne pozývame na agapé po misiách do pastor. centra. Nie len na kávu, ale aj iné prekvapenia, ako napr. atrakcie pre deti a iné…
 • 10.9.(sobota) o 18:00 a 11.9. (nedeľa) o 6:00 a 8:00 je zbierka na misie a pre potreby našich misionárov. Pán Boh zaplať.
 • Rada pre rodiny v núdzi pozýva rodiny na stretnutie v stredu 14.9. o 16.00 v PC na prízemí
 • V stredu o 18.00 bude prvá detská sv. omša v novom školskom roku a požehnanie aktoviek. V piatok o 18.00
  mládežnícka sv. omša. Srdečne pozývame.
 • Stretnutie lektorov bude v utorok 13.9.2022 o 18.45 po večernej sv. omši – na prízemí v pastoračnom centre.
 • SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA – slávnosť. Sv. omše budú ako v nedeľu (6.00; 7.00; 9.00; 11.00; 18.00) Kancelária bude zatvorená.
 • Jednodňové celoslovenské Večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia sa uskutoční 24. septembra 2022 vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Lučenci. Záujemcovia nech sa záväzne zapíšu v sakrestii farského kostola do 22. septembra 2022. Poplatok za autobus činí 18.-€. Odchod autobusu bude v sobotu ráno o 4:40 zo zastávky MHD, Laca Novomestského.
 • Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2022 o 17.00 hodine v Katolíckom kruhu, Prešov.
 • Združenie kresťanských seniorov organizuje výlet 21.9.2022 na Spišský hrad, Spišskú kapitulu a do meste Levoča. Je ešte niekoľko miest voľných, preto ak by mal niekto záujem, môže sa prihlásiť v sakristii najneskôr do 13.9.2022.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať.
 • Dospelí, ktorí chcú prijať sviatosti (krst, birmovanie, eucharistiu) v našej farnosti, nech sa osobne prihlásia v kancelárii farského úradu do konca septembra.
 • Pozývame rodičov tých detí, ktoré chcú v tomto školskom roku ísť na prvé sv. prijímanie v našej farnosti, aby prišli na úvodné stretnutie v stredu 28.9.2022 o 18.00 do farského kostola. Začneme sv. omšou a po skončení bude prihlasovanie detí na prípravu a rozdelenie do skupín. Účasť nutná.
 • CVČ pozýva na krúžkovú činnosť. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode do kostola alebo v cvč osobne – denne od 16.00 do 19.00. Zápis je možný aj online na našej stránke. Prosíme rodičov detí členov Sekčováčika, aby nezanedbali túto milú povinnosť.
 • Šalgovík : dnes je zbierka na misie. Pán Boh zaplať.

Streda – 18.00
Štvrtok – 8.00
Piatok – 18.00 – Veni Sancte – požehnanie aktoviek – pozývame žiakov
Nedeľa – 8.00 – zbierka na rádio Lumen


Pozvánky