Úmysly

Pondelok

06:00 + Gejza a Dana Hangurbadžovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
13:00 + Ladislav Farkaš – pohrebná SC | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Štefan | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Zosnulí z rod. Barnášovej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Helena a Štefan | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 Za BP a zdr. pre Annu Mirgovú s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 + Anna Vodilová | Nemocnica – kaplnka
17:00 Za zdravie a BP pre Františka s rodinou | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Za zdr. a BP pre Slavomíra a Patrika | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Za BP a zdravie pre Pavla s rodinou | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Gabriela Lesníková | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Ladislav a Katarína | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za zdravie pre Andreja | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Zosn. z rod. Vybiralovej a Solotrukovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Ján a Veronika Kickovci a zosnulí z rod. Salomonovej a Mindekovej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Peter Burian ml. a zosn. z rod. Bednarčíkovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 + Mária a Ján Murdzovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Magdaléna Jasovská | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Agnesa Špesová | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Stanislav, Mária, Jozef a Benedikt | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + František a Marta Vorobeľovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Ján, Michal, Elena a Peter | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 + Mons. Ján Zentko, kňaz (14. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Za zdr. a BP pre Kristínu, Simonu, Damiána a Dávida | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Milan, Berta, Jozef a Štefan ml. | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Ján a Anna Majcherovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Helena a Martin Bukovinovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Mária Špesová (1. výr.) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 Za zdr. a BP pre Reginu, Pavlínu a Annu (rím.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

2. PÔSTNA NEDEĽA – A – 5. marec 2023 – FARSKÉ OZNAMY (6. – 12. marec 2023)

Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude v Kostole sv. Petra a Pavla vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna – po skončení svätej omše, ktorá začína o 10.30. O 15.00 bude pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva, odloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a pobožnosť Krížovej cesty (v Podsadku o 15.00). Prosíme miništrantov, aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej mali službu, a ostatných, ak by neboli miništranti, aby neodchádzali z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu.

LITURGICKÝ KALENDÁR

NE 12.3. III. PÔSTNA NEDEĽA – A

Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.30; vo Farskom kostole v piatok o 18.00 a v nedeľu o 15.00; v Podsadku v nedeľu o 15.00.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.

Pristupovanie k sv. prijímaniu: prosíme, aby tí, ktorí pristupujú k sv. prijímaniu cez strednú uličku vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla, pristupovali v dvojrade, tak ako pred pandémiou. Ďakujeme.

Novéna k sv. Jozefovi: od 11. marca podľa programu na nástenke.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – apríl, máj a jún 2023 budeme zapisovať v pondelok 6. marca po skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla, v Podsadku v utorok (zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie úmyslov až v pondelok po skončení svätých omší.

Možnosť darovať 2 % z odvedených daní (tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch).

Milodary pre opravy Farského kostola: Helena 50,-€; bohuznámy 100,-€; Matej 100,-€; bohuznámi 15,-€; Kristián 50,-€; bohuznáma rodina z Ražnian 2 000,-€; bohuznáma rodina z pohrebu 100,-€; bohuznámi 100,-€

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: Alica 50,-€                       – úprimná vďaka

Minulú nedeľu bola v našich kostoloch Jarná zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 3 682,67 €, z toho v Podsadku 274,94 €. Vyslovuje všetkým úprimné poďakovanie za prajnosť.

Dnes na záver svätých omší je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html/

Pozvánky