Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Ervín | Farský kostol
17:30 + Štefan, Anna, Ondrej a Anna | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Ladislav, Vladimír ml. a Vladimír st. | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 + Ján, Paulína a ++ z rodiny Vierikovej | Farský kostol
17:30 + Ľudmila | Baničné
17:30 | Klačno
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Z+ Jozef, Ľudmila a Eduard | Farský kostol
17:30 + Vincent | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Za zdravie a BP pre rodinu Morisovú | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
17:30 + Peter | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Na poďakovanie za dar života Daniely (60 r.) | Farský kostol
18:15 + Jozef, Emília a rodičia | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
11:00 | Jezuiti - gr. kat.
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 + prof. Vladimír Krčméry | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Antónia, Ján a Vincent | Farský kostol
14:30 Za zdravie a BP Andrey a Jozefa s rodinou | Farský kostol
18:15 + František, Ján a Vlasta | Farský kostol
07:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu | Baničné
07:30 + Šimon, Štefan a Paulína | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 Na poďakovanie za dar života Oľgy (80 r.) | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA NA PRVÚ NEDEĽU: Dnes o 14:00 h. vo farskom kostole
pozývame členov ružencového bratstva na modlitbu posvätného ruženca.

2) KRÍŽOVÁ CESTA: Dnes vo farskom kostole vás pozývame na tematickú KC o živote božieho sluhu
Jána VOJTAŠŠÁKA, biskupa. V homílii pri sv. omši o 14:30 priblíži život tohto božieho služobníka
a potom bude viesť krížovú cestu doc. PhDr. Peter Olexák, PhD., katolícky kňaz a cirkevný historik.

3) STRETNUTIE RODIČOV: Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na ďalšie stretnutie. Ponúkame
im tri termíny (podľa možnosti v skupinách, ako sú rozdelené ich deti):
❑ Kostol Klačno 07.03. (utorok) po sv. omši o 17:30 (o 18:00);
❑ Farský kostol 08.03. (streda) po sv. omši o 16:00 (o 16:40);
❑ Kostol Baničné 10.03. (piatok) po sv. omši o 17:30 (o 18:00).

4) SPOLOČNE DO LISABONU: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s
názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok, ktorého cieľom je informovať a motivovať
mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto.
Okrem spoločnej modlitby a všetkých potrebných informácií zaznejú aj svedectvá mladých o ich
účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže.
Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv.
Vincenta v Ružomberku.
Viac informácií nájdete na plagáte vzadu na výveske alebo na www.komisia.sk.

5) SEMINÁR – PLÁNOVANIE RODIČOVSTVA: Srdečne pozývame všetkých na seminár s MUDr.
Františkom Orlovským, ktorý sa uskutoční 10. – 11. marca v priestoroch UPC. Je venovaný hlavne
tým, ktorý sa chcú lepšie pripraviť na manželstvo, ale taktiež tým, ktorý ho chcú už dobre žiť v
kresťanskom duchu. Lektor sa vyznačuje bohatými skúsenosťami v oblasti sprevádzania
prirodzenými metódami plánovania rodičovstva. Viac info na výveske.

6) DIVADLO: Divadelné predstavenie o bl. Sára Salkházy je naplnené. Prosíme Vás, aby ste v priebehu
budúceho týždňa zaplatili poplatok v sakristii farského kostola.

7) POĎAKOVANIE: Ďakujeme ženám a rehoľným sestrám za brigádu na fare; za stravu pre
robotníkov; Nikodémova noc; krížové cesty.

8) PRÁCE NA FARE: zalievanie poteru na hornom poschodí; omietky a obklady v pastoračnej
miestnosti.

9) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ Zbierka na Charitu: 5 820,63 €;
❑ Z burzy kníh sa na pastoračnú miestnosť doteraz vyzbieralo: 2 459,94 €;
❑ Bohuznáma 100 €, 100 €, 50 €, 50 €; Bohuznámy 50 €;
❑ Bohuznáma na rekonštrukciu fary 50 €, 20 €, 200 €;
❑ Bohuznámy na potreby fary 100 € a na kostol v Baničnom 50 €
❑ Prostredníctvom farského účtu bohuznámi obetovali za uplynulý týždeň 895 €.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

OSOBITNÉ POĎAKOVANIE:
Vašej pozornosti zrejme neuniklo, že sme sa pustili do viacerých nevyhnutných projektov a mnohí sa
nás pýtate, prečo sa u nás nekonajú zbierky pre potreby farnosti. Osem zbierok do roka je fixne
daných a celý výnos z nich sa odvádza, ako napr. tá dnešná na Charitu. Ak by sme pridali zbierku pre
farnosť, to by boli ďalšie zbierky navyše. Preto sme vďační za Vaše príspevky, ktoré dávate do
“zvončeka”. Cestou mimoriadnej zbierky zatiaľ ísť nechceme. Ďakujeme Vám, že práve formou
“zvončeka” a milodarov podporujete chod našej farnosti, ktorá je naším spoločným domovom.


Pozvánky