Úmysly

Pondelok

17:45 Za zdravie a Božiu pomoc a za zdravotníkov | Považany

Utorok

17:45 † Rudolf a Gréta Kubicoví a rodičia z oboch strán | Považany

Streda

17:45 † matka Vilma | Potvorice

Štvrtok

17:45 Prosba o dar vnútornej slobody, dar zdravia a Božiu pomoc | Považany

Piatok

17:45 † Antónia Hamajová (nedožitých 75 rokov), manžel Štefan a starí rodičia | Považany

Sobota

17:45 Prosba o dar vnútornej slobody, dar zdravia a Božiu pomoc | Považany

Nedeľa

07:30 Za farníkov | Považany
09:00 † Michal Šumilov, manželka Anna a dcéra Larisa s manželom | Potvorice
10:30 † rodičia Ondrej a Anna Chorvátoví, synovia a dcéra Mária s manželom Štefanom | Považany

Oznamy

  • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc!
  • Prihlásení pútnici do Poľska si môžu v sakristii kostolov vyzdvihnúť základné informácie o púti a uhradiť zálohu vo výške 100EUR na osobu.
  • V utorok sa koná rekolekcia kňazov NM dekanátu. Začne sv. omšou o 09:30 vo farskom kostole v Adamovských Kochanovciach.
  • V stredu v Potvoriciach a v piatok v Považanoch o 17:00 pobožnosť krížovej cesty.
  • Pán Boh odmeň za zbierku na charitu a milodary!

Pozvánky