Úmysly

Nedeľa

07:00 rosba o Božiu pomoc v chorobe | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Monika Cagalová, za uzdravenie dcéry a Božiu pomoc pre živú rodinu | R
18:30 † rodičia Zapletaloví, brat, strýko, starí rodičia a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | K

Pondelok

07:00 Za Božiu pomoc pre manželov | R
18:30 † Verona Kališová (pohrebná) | K

Utorok

07:00 Za Božiu pomoc pre Mariku | K
18:30 Za zosnulých rodičov Máriu a Jozefa Klukových. | R

Streda

07:00 Za šťastný pôrod pre dcéru Luciu a nevestu Kvetku | Č
17:00 Za dary Ducha Svätého pre deti, vnúčatá a pravnúčatá | K

Štvrtok

07:00 † manžel Pavol Guriš | Š
18:30 † otec (10. výročie) | K

Piatok

07:00 Za Božie požehnanie a zdravie pre synovca a celú ostatnú rodinu | K
18:30 Za dožitých 90 rokov a za † manžela | Č

Sobota

07:00 Za dožitých 90 rokov pre sestru Emíliu | R
18:30 † Michal Gula(1. výročie) | Š

Nedeľa

07:00 † rodičia a Božie požehnanie pre rodinu | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Za uzdravenie dcéry | R
18:30 † Štefan a Emília Kosoví a Anna Guzlejová | R

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Pri jarnej zbierke na Charitu sa vyzbierala suma: 1.897 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

3. Spovedáme ½ hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

4. V stredu bude detská katechéza pre prvoprijímajúcich o 16.00 v pastoračnom centre.Po katechéze o 17:00 hod. bude v kostole sv. omša.

5. V stredu o 18.00 bude v pastoračnom centre pravidelné stretnutie farského spoločenstva. Teraz je na programe film: Volám sa Sam.

6. V piatok po večernej omši bude v past. centre stretnutie birmovancov.

7. Upratovanie kostola má v tomto týždni v piatokráno skupina č.6.

8. Pozývame na miništrantské stretko ktoré bude 12.3. o 15:00 hod. v pastoračnom centre.

9. Budúcu nedeľu 12.3. po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

10. Charita hľadá ochotných darcov 2 automatických pračiek pre dve sociálne slabšie rodiny.

11. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu. Môžete sa zapísať v sakristii a vybrať si termín, ktorý vám vyhovuje.

12. Naša farnosť organizuje 11. marca autobusovú púť do baziliky minor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku. Bazilika je výnimočná aj tým, že sa v nej uchováva relikvia Kristovej Krvi. Autobus bude predbežne zabezpečený pre 35 pútnikov. Predbežný program púte : Odchod autobusu bude o 9:00h od hotela Diana (ulica Hviezdoslavova 1911). Po príchode sv. omša (cca 11:00) po sv.omši čas na osobnú modlitbu a občerstvenie. O 13:00 prehliadka baziliky, kláštora so sprievodcom (cena dospelí: 4€ deti: 2€). O 15:00 korunka Božieho milosrdenstva a návrat do NM (cca o 17:30). Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola do 8.3.2023. Je potrebné uviesť: meno, priezvisko a telefónne číslo.

13. Novomestský dekanát pripravuje v termíne 17.3. – 19.3. 2023 predmanželskú prípravu snúbencov na  sviatosť manželstva v našom Pastoračnom centre (farský úrad). Pre bližšie info kontakt cez e-mail : dekanat.novemesto@abu.sk alebo tel. 0948 011 440. Plagát je na výveske i webe farnosti.

14. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023 na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára na stránke www.kscm.sk.

15. Máte možnosť prispieť 2% z dane na naše Občianske združenia OZ Premena a OZ ActivClub. Tlačivá vyhlásenia nájdete na stolíku pri bočnom vchode i na našej webovej stránke.


Pozvánky