Úmysly

Pondelok

17:30 – + Lukáš, Emília a Irena |

Utorok

06:15 – + Peter, Juraj, Margita, Pavlína a Štefan |
17:30 – Za oslobodenie od hriechov predkov a za nenarodené deti |

Streda

06:15 – + Vierka, Gitka a Ján |
17:30 – + František, Mária, Ján, František, Vladimír a Margita |

Štvrtok

06:15 – Za zdravie a BP pre Martu a deti s rodinami |
17:30 – + Mária a Anton |

Piatok

06:15 – + Antónia a Anton |
17:30 – + Jozef, Mária, Ján, Peter a Peter |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Miroslav (1. výročie) |

Nedeľa

07:00 – Za farníkov |
08:30 – + Jozef, Terézia, Viliam, Monika a Jozef |
11:00 – + Elena a Jaroslava (ž.) |

Oznamy

Farské oznamy:

 • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Prednádražia a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov a  ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
 • V utorok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
 • V piatok o 16:45 bude Krížová cesta, ktorú budú viesť miništranti.
 • V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie birmovancov.
 • V nedeľu o 15:00 bude krížová cesta, ktorú budú viesť modlitby matiek, o týždeň birmovanci. Modlitby otcov budú viesť krížovú cestu v piatok 17.3.
 • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname potrebnú účasť na nedeľných sv. omšiach a stretnutiach.
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlasuje nové výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka s predpokladaným termínom nástupu od 1.8.2023. Písomnú žiadosť s požadovanými dokumentmi treba zaslať do 17.3.2023 na adresu Diecézneho školského úradu v Žiline. Viac informácii na výveske.
 • Kto by sa chcel zúčastniť Mariánskeho večeradla 25.3. o 18.00 v Bratislave, nech sa čím skôr prihlási u pani Zajasenskej. Viac informácií nájdete na plagáte.
 • V sobotu 25.3. po večernej sv. omši o 18:30 vás pozývame do nášho kostola na Modlitbu chvál.
 • V utorok o 11.30 bude vo farskom kostole na Severe pohrebná sv. omša + Moniky Móricovej. Hlavným celebrantom bude páter Damián Mačura, provinciál dominikánov, kazateľom vdp. Jaroslav Pecha. Následné pohrebné obrady budú na cintoríne v Sučanoch.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.martin.fara.sk/

Pozvánky