Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP Anna s rodinou | Humenné
12:00 + Ján, Ján, Helena, Veronika, Tomáš | Humenné
18:00 + Ján a + z rod. Rašpľová | Humenné
17:00 + Milan a Milena | Brestov

Utorok

06:15 ZBP Anna, Anna, Marek, Adam,Natália | Humenné
12:00 + Oľga, margita, Anna | Humenné
18:00 + Jozefína | Humenné
17:00 ZBP rod. Mišľanová | Gruzovce

Streda

06:15 ZBP Anton, Cecília a deti s rodinami | Humenné
12:00 + Magdaléna, Anton, Magdaléna | Humenné
18:00 + Katarína (pohreb 17.2.) | Humenné
17:00 Za + z rod. Zozuličová a Mindová | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 + Ján, Anna, Anton | Humenné
12:00 + Pavol | Humenné
18:00 + Anna, Michal, Františka, Ján | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné
17:00 Za + z rod. Jevčáková, Čerevková, + Jozef | Brestov
16:00 + Ján | NsP

Piatok

06:15 + František a Miroslav | Humenné
12:00 + Andrej, Michal | Humenné
18:00 + Karol, Vasiľ, Anna | Humenné
18:00 + Samuel | Dubník
16:00 + Oľga, Jozef | NsP

Sobota

07:00 + Helena a František | Humenné
18:00 ZBP Miroslav, Mária, Marek s rodinami | Humenné
08:00 + František, za + z rod. Mišľanová, Kokváčová | Slov.Volová
07:30 ZBP Paulina a Veronika | NsP

Nedeľa

07:30 + Štefan, Mária, Pavol, Anna, Karol, Ines | Humenné
09:00 ZBP rod. Čiráková, Švecová, Čiráková, Karasová | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Valika | Humenné
08:00 ZBP Jana (45 r.) s rodinou | Brestov
10:30 ZBP Miriam (30 r.) | Gruzovce
09:15 ZBP Martina a Krištof | Slov.Volová
09:00 + Štefan (1 výr.) | Dubník
10:30 ZBP Pavol s rodinou | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU  6.3.2023 – 12.3.2023

Nedeľa, 5.3.2023
✓ Modlitba krížovej cesty začína o 14:30 hod. Pripravujú ju členovia Ružencového bratstva.
Po nej bude pôstna kázeň.

Piatok, 10.3.2023
✓ Modlitba krížovej cesty začína o 17:15 hod. Pripravuje ju spoločenstvo Modlitby matiek.
Sobota, 11.3.2023
✓ Začína Deviatnik k sv. Jozefovi. Bude vždy pred večernou sv. omšou.
✓ Tretie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v sobotu (11.3.) o 10:00 hod.
v kostole.
✓ V sobotu (11.3.), v deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka uvedie RTVS
o 20.10 hod. na Dvojke v premiére 30 minútový spomienkový dokument s názvom Červený
pápež. Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho
výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe
i svetu.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/

Pozvánky