Úmysly

Pondelok

08:00 + Michal, Zuzana, Branislav Zohlichovci |

Utorok

08:00 + Jozef a Emília Psotková, Janka Karlíková |
17:00 + Jozef a Mária Čemanovci, dcéra a zaťovia |

Streda

08:00 + Jozef a rodičia z oboch strán (č.1627) |
17:00 + Rudolf Hronček a rodičia Hrončekovci a Kalamárovci | Krivec

Štvrtok

09:30 + Milan Púpava, rodičia a súrodenci (rekolekcie) |

Piatok

08:00 - na úmysel cel. |
16:30 - pobožnosť Krížovej cesty |
17:00 + Martin Kulich a syn Martin |

Sobota

08:00 + Jaromír Chriaštel |
17:00 + Vilma Púpavová |

Nedeľa

08:00 + Anton, Mária, Anna Žilkovci |
09:00 - | Krivec
10:00 - za farnosť |
14:00 - pobožnosť Krížovej cesty |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Jolany Krnáčovej.
  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu 12.3.2023 o 9.15 h. v kostole.
  • ErKO stretko bude na budúcu nedeľu vo farskej klubovni o 15.00 h. pre všetky deti.
    Štefan Gallik, farár

Pozvánky