Úmysly

Pondelok

06:00 + Štefan Salva | Fk
12:00 na úmysel za radosť | Fk
18:00 za vyslobodenie zo závislosti | Fk
07:45 ZBP rod. Brnušák a Gašaj | CSŚ
18:30 + Ján Pajdučák | Br

Utorok

06:00 za uzdravenie a BP pre Máriu a Martina | Fk
12:00 za BP pre manželov jubilantov Alfonz a Magdaléna | Fk
18:00 + Justína a Ján | Fk
18:30 + Marta Jurášová | Br
16:00 ZBP Božena a Ján | Ns

Streda

06:00 + Antónia, Vojtech, Vladislav a starých rodičov | Fk
12:00 + Pavol, Magdaléna Cabrík | Fk
18:00 poďakovanie za 50 rokov manželstva Alfonza a Magdalény | Fk
07:45 + Mária Jarošová | CSŠ
18:30 za ZBP pre dekana | Br

Štvrtok

06:00 + Ján, Alžbeta, Karol | Fk
12:00 + Václav, Alojzia Zajac | Fk
18:00 za zdravie a BP pre Annu Farbákovú | Fk
17:00 za ZBP pre Jána - 50 rokov života | Br
16:00 za BP pre rod. MUDr. M. Kyčinu ml. | Ns

Piatok

06:00 + Štefan, Zuzana, Anton | Fk
12:00 + Peter Žitňanský (ročnica) | Fk
18:00 za BP pre Marcel, Mária, Miroslav | Fk
17:00 + Anton, Melánia, Ernest | Br
17:00 + rodinu Kovalovú | VK

Sobota

06:30 + Ján, Mária, Ján Tomlák | Fk
18:00 + Irena a Jozefína Kohútová | Fk
07:00 za zdravie Magdalény | Br

Nedeľa

06:30 za BP rod. Františka a Márie Repkovej | Fk
09:00 + Martin Kucbel | Fk
11:00 za zdravie a BP pre Dominiku | Fk
14:45 + Mária, Ján, František Daďo | Fk
07:45 + Stanislav Bernolák | Br
10:00 za veriacich | Br
18:30 | Br
09:15 + Angela, Matúš Kubaľak | VK
16:00 za ZBP pre Martu a Ladislava Podobu | Ns

Oznamy

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
– Dnes o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle
Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú
spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou
adoráciou. Všetkých Vás srdečne pozývame. Viac informácií na
plagátoch.
– Vzadu na stolíku sú tlačivá, ktorými môžete poukázať 2% z dane z
príjmov fyzických osôb.
– Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať takto: vo
farskom kostole v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:00; v kostole na
Brezovci v piatok a v nedeľu o 18:00; vo Vyšnom Kubíne v piatok o
16:30 a v nedeľu o 08:45 hod. Tento týždeň bude mať pobožnosť v
piatok vo farskom kostole terciári, na Brezovci – birmovanci.
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme sr. Saleziánky a spolupracovníci.
– Ruža sv. Anny darovala pre potreby kostola 100 Eur. Pán Boh zaplať!
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Hubčíková.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky