Úmysly

Pondelok

07:00 +Emília a Helena | Karmel
17:30 +syn Radko, manžel, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Utorok

07:00 +manžel Jaroslav, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 +Peter Ľupták, 1.výr. a rodičia |

Streda

07:00 +rodičia a brat | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 15.rokov bratstva sv. Anežky a zloženia životnej profesie |

Štvrtok

07:00 +rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 +Jaroslav Lisý, nedožitých 65.rokov |

Piatok

07:00 Na úmysel Karmelu | Karmel
17:30 +Agátka, nedožitých 40.rokov a 1.výr. |

Sobota

07:00 +starí rodičia Augustín a Jozefína a za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu | Karmel
07:30 Za ružu Viery Hanuskovej |
17:30 Na poďakovanie za 70.rokov života Anny, za uzdravenie vnučky Karinky a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

07:30 +Matej Loja | Karmel
07:45 Na poďakovanie za 55.rokov života Janky a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
09:00 +Ondrej Suja, nedožitých 95.rokov, manželka Mária |
10:30 Za veriacich |
17:30 +Anna Ľuptáková, manžel Štefan a rodičia z oboch strán |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.38. Viery Hanuskovej.
 • Dnes po sv. omšiach je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.
 • V pôstnom období sa budeme spoločne modlievať Krížovú cestu v piatok o 16.50 hod.,
  v nedeľu po sv. omši o 10.30 hod a na Kalvárii so začiatkom o 15.00 hod. Pri
  spoločnej modlitbe Krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné
  odpustky. Dnešná pobožnosť na Kalvárii bude obetovaná za ženy a matky. V piatok
  bude mládežnícka pobožnosť krížovej cesty.
 • Stretnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady bude v utorok 7.marca 2023
  o 18.30 hod.
 • Bratstvo františkánov – terciárov vás pozýva v sobotu 11. marca na duchovnú obnovu,
  ktorá začne krížovou cestou na Kalvárii o 13.00 hod s P. Antonom Majerčákom,
  OFMCap. Duchovná obnova bude pokračovať prednáškou o 14.00 hod v zasadačke
  farského úradu a zakončená bude večernou sv. omšou, pri ktorej bude zloženie
  dočasnej profesie sestry Anežky Anny Poláčkovej a ostatné sestry si obnovia profesiu.
 • Finančná zbierka na charitu z minulej nedele bola 2.391,-€. Za dary vám
  vyslovujeme Pán Boh zaplať.

ThLic. Ľuboš Sabol dekan-farár

Odkaz na zdrojovú stránku: http://detva.fara.sk/data/oznamy

Pozvánky