Úmysly

Pondelok

18:30 Poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov |

Utorok

06:30 + Rudolf, Júlia a Augustín |
18:30 + rodičia, brat a starí rodiča z oboch strán |

Streda

06:30 Ako poďakovanie za dožité roky a Božie milosti |
17:30 + Margaréta a Jozef |

Štvrtok

06:30 + z oboch strán rodiny |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona, Beatu a rodinu a za + rodinu |

Piatok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Lukáša |
17:45 Pobožnosť krížovej cesty |
18:30 Za zdravie pre Tadeáša |

Sobota

08:00 + starí rodičia, Terézia, Emília, Zdenka a Terézia |

Nedeľa

08:00 + rodičia Marta a Rudolf a prosba za úspešnú operáciu |
09:30 Za farníkov |
11:00 + Ľudovít, Helena, Tibor, starí a krstní rodičia a za zdravie celej rodiny |
17:00 Pobožnosť krížovej cesty |
18:30 + rodičia Emília a Ján, a + brat Milan |

Oznamy

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Dnes o 17.00 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty; v piatok bude pobožnosť o 17.45.

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA; ; KATECHÉZA

Dnes o 17.00 bude detské stretko.
V stredu bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí.
Po sv. omši bude ďalšia katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.

PASTORÁCIA CHORÝCH V NEMOCNICI

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a zákaz návštev v nemocnici, pastoračná návšteva chorých je možná iba vo vážnych prípadoch.
Chorých nahlasujte na tel. čísle: 0917 355 555

ZBIERKA NA CHARITU

Jarná zbierka na charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1372,61 €. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Vopred veľmi pekne ďakujeme.

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ

Úmysly sv. omší na mesiac apríl 2023 budeme zapisovať v pondelok 6.3.2023 po večernej sv. omši.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 1.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

V piatok 10. marca 2023 o 18.00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu Mons. Daniel Ižold, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Ste srdečne pozvaní!

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktoré vedú naši otcovia biskupi vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)