Úmysly

Pondelok

17:00 | Farský kostol / maď.
18:00 Za Božie požehnanie pre farských dobrovoľníkov, zvlášť seniorov | Farský kostol / slov.

Utorok

17:00 | Farský kostol / maď.
18:00 | Kostol sv.Jozefa / slov.

Streda

07:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + členov r. Baránkovej | Farský kostol / slov.

Štvrtok

07:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + otec František a syn Milan | Farský kostol / slov.

Piatok

17:00 | Farský kostol / maď.
18:00 Za živých i + členov ružencového bratstva | Farský kostol / slov.

Sobota

07:00 | Farský kostol / maď.
08:00 + Martin Volentič | Farský kostol / slov.

Nedeľa

07:00 + rodičia Štefan a Mária, dcéra Janka, súrodenci Marián a Peter | Kostol sv.Jozefa / slov.
08:00 | Farský kostol / maď.
09:30 Veriaci | Farský kostol / slov.
11:00 | Kostol sv.Jozefa / maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (5.3.2023)

  • Jarná zbierka na charitu

Minulý týždeň sa na charitu vyzbieralo 1695,22 eur. Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

  • Pobožnosť krížovej cesty

Dnes o 15:00 bude vo farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty.

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20:00 hod. v Katedrále sv. Martina.

  • Príprava k sviatostiam, stretnutie rodičov

V stredu o 18:00 bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti pripravujúce sa na prijímanie. Počas sv. omše bude v pastoračnom centre stretnutie ich rodičov.

Slávnosť prvého svätého prijímania bude sobotu 29.apríla.

  • Duchovná obnova farnosti

Na jar pripravujeme duchovnú obnovu farnosti, ktorá bude počas predĺženého víkendu od 6 do 8.mája tu vo farnosti. Zaznačte si už teraz dátum do svojich kalendárov.

 

 

V Bratislave, dňa 5.3.2023                                                                                                      Jozef Vadkerti, dekan – farár

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farapb.sk/

Pozvánky