Úmysly

Pondelok

18:30 + Mária, Rudolf a starí rodičia / + rodičia Jozef a Štefánia |

Utorok

08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre pracovníkov firmy EDWIN sr.o. |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Chmeľárovú, Kumerovú a Jedzejovskú |

Streda

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dar živej viery pre všetkých členov rodín Vozárovej, Mertušovej, Palicovej, Cingeľovej a Harušťákovej |
18:30 Za obrátenie manžela a za živú vieru pre deti |

Štvrtok

08:00 Za duše v očistci pre blízkych príbuzných |
18:30 + Mária a Alojz a ostatní príbuzní |

Piatok

08:00 Za pomoc Ducha sv. pri vedení firmy a pomoc pri nájdení dobrého nástupcu vo vedení |
18:30 Za Božiu pomoc a ochranu panny Márie pre Kristínu a za uzdravenie pre Michala |

Sobota

08:00 |

Nedeľa

08:00 + rodičia Ľudovít a Mária a všetci zomrelí členovia rodiny | Tretia pôstna nedeľa
09:30 Za farnosť |
11:00 + rodičia Jozefína, František, brat Ján a starí rodičia z oboch strán |
18:30 + matka Mária a za uzdravenie otca Viliama |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o
8:00, v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej
omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli
farnosti (farnosť DNV).

• Krížová cesta – V pôstnom období sa budeme v našej farnosti
každý piatok pred večernou sv. omšou, od 17.45, modliť Krížovú
cestu. Každý piatok ju bude viesť iné spoločenstvo z našej farnosti.
V piatok 10. 3. 2023 to bude spoločenstvo Modlitieb otcov.
Všetkých vás srdečne pozývame k tejto spoločnej modlitbe.

• Zbierka na charitu – Minulý týždeň bola po svätých omšiach
jarná zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 1 874€. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.

• Zóna bez peňazí – Charita DNV vás pozýva na ZÓNU bez
PEŇAZÍ, ktorá sa uskutoční v sobotu 18.3. v doobedňajších
hodinách v Domčeku vedľa kostola. Príďte si vybrať zdarma
oblečenie, topánky, knihy, hračky a pod., ktoré by sa vám zišli.

• 2 % z dane – Naše farské občianske združenie OZ Gaudete
DNV sa uchádza aj tento rok o vaše 2% z dane. Aj vďaka vašej
podpore po minulé roky sme mohli realizovať rôzne aktivity –
denný farský tábor, kurz pre animátorov, deň farnosti, prednášky,
webináre. Pod našim občianskym združením pôsobí aj Charita
DNV. Viac o činnosti nájdete na našom Facebooku alebo farskej
stránke. Na farskej stránke nájdete aj všetky údaje a tlačivá,
potrebné k poukázaniu 2%. Budeme veľmi vďační ak by sme Vašu
priazeň a dôveru získali aj tento rok.

• Farské tábory 2023 – Radi by sme pozvali všetky deti na
tábory, ktoré toto leto chystáme v našej farnosti. Tento rok máme aj
novinku – tábory budú dva.
DENNÝ tábor, 7. – 11. 8. 2023 : pre deti vo veku 5 – 12 rokov,
bude už tradične v F-centre a okolí.
POBYTOVÝ tábor, 13. – 19. 8. 2023: pre deti vo veku 9 – 16
rokov, bude v Brezovej pod Bradlom.
Všetky podrobnosti a informácie k táborom, ako aj k prihlasovaniu
nájdete na webe farnosti a tiež na facebooku Farského tábora.
Prihlasovať deti môžete ešte do pondelka 13. 3. 2023.

• Podpora táborov – Aj tento rok by sme chceli poprosiť o
podporu táborov – sú medzi nami rodiny, ktoré by svoje deti na
tábor poslať nemohli, lebo im chýbajú peniažky. Snažíme sa o
získanie rôznych zdrojov, no ak ktokoľvek z vás má chuť podporiť
tábory, či už finančne alebo materiálne, budeme veľmi vďační.
Akákoľvek drobná podpora bude veľmi nápomocná. Finančne
môžete podporiť tábory zaslaním peniažkov na účet OZ GAUDETE
– je uvedený na webe farnosti. Ak by ste radi podporili tábor
materiálne, dajte nám o tom, prosím, vedieť na mail:
gaudeteoz@gmail.com

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.devinska.fara.sk/

Pozvánky