Úmysly

Pondelok

07:00 Za farnosť |

Utorok

18:30 Za Božie požehnanie pre rodiny Hedvigyovú a Ďurianovú |

Streda

07:00 Poďakovanie za 50 r. Petra a Božie požehnanie pre rodinu |
18:30 + rod. Micháleková a Macková |

Štvrtok

07:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Beňovú |
18:30 + rodičia Karol a Šarlota, Benedikt, Anna a Jaroslav |

Piatok

07:00 + st. rodičia Pavol a Katarína, Štefan a Katarína |
18:30 + Viera, Zdeněk Machala, Ján a Margita |

Sobota

07:30 Za Božie požehnanie pre Máriu Balážovú |

Nedeľa

07:30 + st. rodičia, rodičia, súrodenci, švagrovci, svokrovci a manžel Marián |
10:00 + svokor František a Mária, Milan a František |
08:45 | DSS

Oznamy

 • V pondelok, stredu, štvrtok a v piatok budú sv. omša ráno o 7.00 hod.
 • V pondelok o 20.30 hod pozývame sledovať hovory z fary na tému: 8. fáza psychosociálneho vývoja.
 • Vo štvrtok pozývame dôchodcov na raňajky na faru.
 • Vo štvrtok sa budeme modliť medžugorský ruženec, začíname o 17.30. Pozývame vás.
 • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše.
 • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mládeže.
 • Na budúcu sobotu o 11.00 bude sv. oša spojená s krstom Igora Chovanculiaka. Krstiť ho príde gen. vikár.
 • Upratovať kostol prosíme 3. skupinu v sobotu po rannej  omši.
 • Dnes o 17.00 bude stretnutie farskej rady. Prosím členov aby sa stretli na fare.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • Dňa 4.2.2023 vás pozývame na farský ples do Zvolenky. Cena je 45 €.

Pozvánky