Úmysly

Pondelok

06:30 + Oľga Allmanová | Kraus
12:00 + z rodiny Kiššovej | Kaniansky
18:00 + Imrich a Peter Simuth | Ščúry

Utorok

06:30 Za BP pre rodinu a poďakovanie za uzdravenie | Kraus
12:00 Poďakovanie za 60 rokov života Márie a za zdravie a BP pre celú rodinu | Kaniansky
18:00 + rodičia Anna a Michal | Ščúry

Streda

06:30 + Jaroslav Henček | Kraus
12:00 + rodičia z oboch strán a súrodenci | Kaniansky
18:00 + rodičia Františka a Matúš | Ščúry

Štvrtok

06:30 + Martin a ostatní z rodiny Stierankovej, rodičia a starí rodičia | Kraus
12:00 + manžel Jaroslav, rodičia Vavrušoví a svokrovci Síkoroví | Kaniansky
18:00 + Anna Vernárska | Ščúry

Piatok

06:30 Za zdravie a BP pre vnučku Magdalénu a jej rodinu | Kraus
12:00 + Eduard (10. výročie) | Kaniansky
18:00 Lieskovec-miestny úmysel | Kraus
18:00 + Rudolf Žbirka | Ščúry

Sobota

06:30 Za zdravie a BP pre Žofiu a celú rodinu | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + Janka Lovásová | Kraus
09:00 Za farnosť | Kaniansky
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus
10:30 + Paulína (25. výročie), manžel Anton a celá rodina | Ščúry
19:00 + vnuk | Matúš OP

Oznamy

  • Dnes je pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti. Pán Boh zaplať za vašu finančnú účasť na živote farnosti.
  • V mesiaci február má náš dekanát, spolu s dekanátom Detva, službu pri prvosobotnej púti na Starých Horách. Svätú omšu 4. februára, pri ktorej budeme ďakovať za všetkých zasvätených, bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Prosíme, zapíšte sa čím skôr v sakristii, aby sme mohli objednať autobus. (Ak si to nechávate na poslednú chvíľu, vznikajú nám z toho zbytočné komplikácie.)
  • V minulom roku prišlo schválenie z Vatikánu, aby sa mohli rovnocenne používať oba spôsoby prijímania Eucharistie – na ruku i do úst. Z tohto dôvodu vás prosíme, aby ste dali svojim postojom dostatočne vopred vedieť, ako budete prijímať. V prípade prijímania na ruku treba prichádzať s už pripraveným „trónom“ z oboch rúk, pričom po vložení Eucharistie na hornú dlaň si prstami spodnej ruky zoberiete hostiu, ktorú si vložíte do úst. Prosíme, nevystierajte iba jednu ruku ani nedržte dlane vedľa seba (vtedy je vyššie riziko, že hostia spadne na zem). Vedomosť o tom, ako budete prijímať, potrebuje mať rozdávateľ svätého prijímania i miništrant s paténou vopred. Ďakujeme za pochopenie.
  • Naši lektori sa dohodli, že si budú plánovať služby na dva týždne vopred. Pozývame vás preto zapísať sa v sakristii kostola. Ak máte ochotu pomôcť v tejto Bohu i ľuďom milej službe (a zatiaľ ste sa nezapájali takýmto spôsobom), kontaktujte našu pani kostolníčku sr. Antonellu, ktorá vám všetko potrebné vysvetlí.
  • V reakcii na záujem viacerých farníkov budeme v októbri tohto roka organizovať farský pútnický zájazd do Svätej zeme. Viesť nás bude skúsený sprievodca vdp. Marián Mlynárik, farár z Dobrej Nivy. Presný termín, cenu a ďalšie potrebné informácie zverejníme čoskoro. Svoj záujem môžete vyjadriť v sakristii kostola.
  • K 31. marcu ukončí svoju prevádzku predajňa textilu Glamour. Jej priestory na prízemí farskej budovy s výmerou 65 m2 ponúkame na prenájom za 1 035 € mesačne (vrátane zálohy za kúrenie). Ak by ste mali záujem o tieto priestory, môžete sa informovať vo farskej kancelárii.
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

https://farazv.sk

 


Pozvánky