Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie v rodine Juraja | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Zbynek Dudáš a rodičia | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 + Barbora Chalupková 10. výr. úmrtia | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Kupkovičovú, Ungvarskú a Kravecovú | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 30 rokov života | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Ján a Mária Podolských a starí rodičia | Senec / slov. / JD

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + členovia rodiny | Senec / slov. MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + Miloslav Križan | Senec / slov. /JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov./ RH
18:30 + Anton Blinka | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • FARSKÝ PLES – Po niekoľkoročnej prestávke sme sa rozhodli usporiadať v našej farnosti farský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 tradične v sále Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej 14 v Senci. Začiatok je naplánovaný na 20:00. Cena lístka je 25 eur. Predaj lístkov bude prebiehať po nedeľných omšiach o 9:30 a po večerných svätých omšiach v prikázané sviatky. Lístky si je možné objednať aj na emaili faraples2023@gmail.com. Pre menšie deti bude v budove školy pripravený program s možnosťou prespania, aby sa mohli zabaviť aj rodičia s deťmi. Ďakujeme mladým z farnosti, za ich obetavú prácu pri príprave plesu.
  • STRETNUTIE BIRMOVANCOV- Bude vo štvrtok na sv. omši a po nej v pastoračnom centre.
  • TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV – Od 18. do 25. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
  • STRETNUTIE RUŽENCOVÝCH HORLITELIEK- Bude v utorok 17.1.2023 po sv. omši o 19.30 na farskom úrade. Prosím aby  prišli všetky za jednotlivé ruže aby sme aktualizovali počet ruží vo farnosti.
  • DETSKÉ STRETKO – Bude klasicky v piatok v pastoračnom centre od 17:00 do 18:20, dá sa s animátormi pokračovať aj na sv. omši.
  • ADORÁCIA U SESTRIČIEK – Naše rehoľné sestričky Kongregácie Notre dame pozývajú v piatok 20.1. na adoráciu od 18:00 do 21:00.
  • NOVÍ ZÁUJEMCOVIA O PODOMOVÚ NÁVŠTEVU KAPLNKY PANNY MÁRIE – Môžu sa naďalej zapisovať v sakristii.
  • SVÄTOMARTINSKÁ ZBIERKA 2022 – Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 za celú Bratislavskú arcidiecézu je 162 652 EUR. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!