Úmysly

Pondelok

06:30 + rodín Lazor a Chovanec | Sabinov
18:00 ZBP Helena s rod. | Sabinov

Utorok

06:30 +Jozef (1.výr.) | Sabinov
18:00 ZBP Pavol (35 r.) s rod. | Sabinov
06:00 +rod. Jakubčáková a Vojtková | Jakubovany

Streda

06:30 +Ján | Sabinov
18:00 ZBP Mária a Jozef | Sabinov
18:00 +Alžbeta +Helena | Orkucany

Štvrtok

06:30 +Vojtech +Ján +Jozefína | Sabinov
18:00 +Alžbeta +Pavol | Sabinov
18:00 ZBP prvopríjimajúcich detí | Jakubovany

Piatok

06:30 +Mária +Štefan | Sabinov
18:00 ZBP rod. Pjataková | Sabinov
18:00 +r.Sabolová +Ladislav +Štefan | Orkucany

Sobota

06:30 ZBP rod. Harakaľová | Sabinov
18:00 +Bartolomej +Agnesa +Margita | Sabinov
18:00 ZBP Iveta s rod. | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 ZBP Pavol (výročie) | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
09:00 ZBP Daniel a Zuzana (15 r. sobáša) | Jakubovany
10:30 ZBP Ján (60 r.) s rod. | Orkucany

Oznamy

ZBIERKA NA ARCIDIECÉZNE CENTRUM MLADÝCH (ACM) sa uskutoční na budúcu nedeľu, 22.1. ACM zastrešuje pastoračné aktivity pre mladých v Košickej arcidiecéze. Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV od 18. – 25. januára je tradične Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci tohto týždňa sa v piatok, 20.1. o 17.h. uskutoční spoločná ekumenická pobožnosť v modlitebni Apoštolskej cirkvi. Pozvaní sú predstavitelia všetkých vyznaní na území nášho mesta.

ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 22.1.. Začne v kostole o 15.00 Hodinou milosrdenstva a po nej bude pokračovať v priestoroch Farského úradu.

https://farnostsabinov.sk/oznam/314


Pozvánky