Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 zbierka na pomoc farnosti Sečovská Polianka | Farský kostol
08:00 zbierka na pomoc farnosti Sečovská Polianka | Šalgovík
09:00 zbierka na pomoc farnosti Sečovská Polianka | Farský kostol/pre rodiny
11:00 zbierka na pomoc farnosti Sečovská Polianka | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže UPC/ACM. Pán Boh zaplať.
 • V stredu detská sv. omša o 18:00. V piatok mládežnícka sv. omša o 18:00.
 • Pozývame členov ružencového bratstva na výlet do Tatier – Hrebienok ľadový dom. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii. Výlet bude 11.2.2023 (sobota). Odchod autobusu po rannej sv. omši, ktorá je o 7:00.
 • Stretnutie lektorov bude v utorok v PC po večernej sv. omši.
 • Pozývame manželov na tzv. manželské večery, ktoré budú raz mesačne v pastoračnom centre. Prvý bude už tento piatok o 19.00 hod. a bude sa niesť témou „Dá sa žiť sviatostne v dnešnej dobe?“ O svoje skúsenosti sa s nami podelia aj manželia, ktorí sa aktívne podieľajú na pastorácii rodín v našej arcidiecéze.
 • V sobotu, 21. 1. 2023 o 17.00 hod. pozývame do pastoračného centra na premietanie filmu Slobodní. Ide o dokument o prenasledovaných disidentoch z podzemnej cirkvi Silvestrovi Krčmérym a Vladimírovi Juklovi, ktorí boli prenasledovaní pre svoju vieru. Po filme bude nasledovať diskusia s hosťami sr. Helenou Torkošovou a Františkom Neupauerom o fungovaní v podzemnej cirkvi a o ich príbehoch boja za zachovanie viery. VSTUP JE ZDARMA.
 • Sviatosť birmovania bude v našej farnosti – 07.05.2023 (nedeľa) o 11:00.
 • Od 18.01. do 25.01.2023 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Po krátkej vianočnej prestávke Vás opäť srdečne pozývame zacvičiť si do CVČ v utorok o 16.30 na zumbu a aerobik.  A vo štvrtok o 15.30 na  špeciálne cvičenie pre seniorov. Veríme, že pravidelné cvičenie ste si zaradili do svojich novoročných predsavzatí :). Tešíme sa na Vás.
 • Pohrebné obrady za veriaceho by sa mali spravidla konať v kostole. Na cintoríne s pohrebnou službou dohodnete deň a čas pohrebu. Ak chcete, aby pohrebné obrady boli v našom farskom kostole, tak im to oznámte. Zo strany farnosti v tom nie je žiaden problém.  Niekto z príbuzných osobne kontaktuje farskú kanceláriu, kde donesie kópiu listu o prehliadke mŕtveho,  dohodnú sa podrobnosti pohrebu,  zaznačia sa údaje o zosnulom pre farskú matriku.
 • Na budúcu nedeľu mala byť zbierka na náš kostol, ale chceme v tento deň pomôcť farnosti Sečovská Polianka, kde pôsobí ako farár náš bývalý pán kaplán Lukáš Libák. Osobne príde slúžiť sv. omše v nedeľu o 7:00, 9:00 a 11:00, pri ktorých vysvetlí ich ťažkú situáciu. Vopred vďaka za Vašu pomoc.
 • Šalgovík :
  • Streda             18:00
  • Piatok             18:00
  • Nedeľa            8:00  – zbierka na pomoc farnosti Sečovská Polianka

Pozvánky