Úmysly

Pondelok

18:00 † Mária a Jozef Jancoví, synovia Milan a Štefan | Močenok

Utorok

17:00 † Jozef a Irena Packoví (M) | Horná Kráľová
18:00 † Michal a Anna Plentoví | Močenok

Streda

07:00 Na úmysel | Močenok

Štvrtok

17:00 † Mária Lenčéšová | Horná Kráľová
18:00 † Michal, syn Dušan a rodičia Packoví / sv. omša za život | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v penzióne Orlík | Močenok - O
17:00 † Michal a Alžbeta Vorosoví | Horná Kráľová
18:00 † Jozef a Vilma Stankoví, dcéra Ľudmila | Močenok

Sobota

07:00 † Alexander, Jozef, Darina a rodičia z oboch strán | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Jozef Hipp Po sv. omši Adorácia s piesňami chvál | Močenok

Nedeľa

07:00 † Milan, Radoslav Kristínoví, Štefan Mihálik, rodina Lenčéšová a Kristínová | Močenok
08:30 † rodina Straňáková a Benková | Horná Kráľová
09:30 † Ladislav a Irena Lenčéšoví (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľné litánie (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomo

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Spomienka sv. Antona, opáta 
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období – nedeľa Božieho Slova

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: 1805 – 2150  (ul. Dekana Dúbravického, Dekana Sčasného, Párovce, Pod Kalváriou, Balajka), v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č.d.: 540 – 560, v sobotu o 14.00 hod.

Litánie:

H. Kráľová    13.30 hod. (M), 14.30 hod.

Močenok

14.30  – modlitba posv. ruženca

15.00 – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 – litánie ku Kristovej Krvi

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Od 18. – 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našej farnosti budú sv. omše na tento úmysel slávené v pondelok.  Pozývame všetkých, aby sme počas tohto týždňa v modlitbách mysleli na tento úmysel. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

 

V rámci slávení sv. omší za život bude vo štvrtok 19.1.2023 večerná sv. omša, vo Farskom kostole v Močenku, s omšovým formulárom – za život.

 

V tomto roku si pátri Verbisti pripomínajú 100. výročie príchodu spoločnosti na Slovensko. V rámci týchto osláv by sme mali v našej farnosti sväté misie od 26.2. – 5.3. 2023. Chcem Vás pekne poprosiť, v rámci príprav na misie Vás pozývam všetkých modliť sa za misie v našej farnosti. Na konci posvätného ruženca sa pripojí modlitba za misie. Taktiež vzadu na stolíku sú natlačené modlitby, skúsme aspoň jednu za deň sa na tento úmysel pomodliť a tak pripraviť duchovnú prípravu na tento požehnaný čas v našej farnosti pre všetkých ľudí dobrej vôle.

 

sobotu 21.1.2023 Vás pozývame po sv. omši na adoráciu s piesňami chvál.

 

Srdečne Vás pozývame na XII. ročník Farského plesu, ktorý sa bude konať 28.1.2023. Bližšie informácie sú k dispozícií na výveskách pred kostolom, alebo internetovej stráne farnosti a obce Močenok.

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Nedeľa

15. január

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Nováková

p. Kollárová

 

p. Hanková

K. Rábeková

L. Blehová

Pondelok

16. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vereš

p. Šuvada

Utorok

17. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Sklenárová

Streda

18. január

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Révayová

Štvrtok

19. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Šuvada

Piatok

20. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

Sobota

21. január

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

Nedeľa

22. január

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Stachová

p. Nováková

 

K. Rábeková

p. Hanková

p. Horváthová

 

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.

Pozvánky