Úmysly

Pondelok

06:15 + Ondrej, Štefánia a rodičia |
17:00 BPZ pre Pavla s rodinou |

Utorok

06:15 BPZ pre rodinu |
17:00 + Milan, Viktória, Jozef, Jozefína |

Streda

06:15 BPZ pre bohuznámu |
17:00 BPZ pre rodinu | Ondrašová
17:00 BPZ pre Ľubomíra (70 r. života) |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Slovensko |
17:00 BPZ pre Emku, Jurka, Martinku a Anežku |

Piatok

06:15 BPZ pre kňazov a duchovné povolania |
17:00 Poďakovanie za 60 r. manželstva | Ondrašová
17:00 BPZ pre Zuzanu, Šimona, Jána, Annu |

Sobota

07:00 + Ján, Mária a ich deti |
17:00 BPZ pre Miroslavu |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Ladislav, Anna | Ondrašová

Oznamy

  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do sv. omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 1.
  • Od 18.1. do 25.1.2023 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho slova