Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok po sv. omši vás srdečne pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Farnosti sv. Jakuba a Panny Márie Vás srdečne pozývajú na púť do Svätej zeme 11.-18.6.2023. –
upozorňujeme na zmenu termínu!!! – Prihlásiť sa môžete v sakristii. Bližšie informácie nájdete na
výveske a na fpmknm.sk.
• Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Žilinskej
diecézy, môžu sa uchádzať o 6-ročné denné štúdium študijného odboru Katolícka teológia,
ktorý je určený kandidátom kňazstva a zároveň o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v
Nitre. Bližšie informácie sú k dispozícii na farskom úrade.
• Farnosť Žilina – Solinky pozýva na duchovnú obnovu rozvedených alebo iných rodičov, ktorí
žijú sami. Prvé stretnutie je už nasledujúci víkend. Viac informácii sa dozviete na stránke
solinky.farnost.org .

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele.